Zero Emissie

Terug


MAAK EEN AFSPRAAK


Of je nu een klant bent of interesse hebt om bij Stevin te werken, een kop koffie of een koud biertje doen om kennis te maken kan altijd! Klik hieronder om een afspraak te maken.

Terug


BIERTJE


Bladiebla.

Terug


KOFFIE


Bladiebla.

ZERO EMISSIE 2025

EMISSIELOOS OPENBAAR VERVOER

De luchtkwaliteit verbeteren voor inwoners én een positief effect op klimaatverandering, dat is Zero Emissie 2025. Aanleiding hiervoor is de overeenkomst die in april 2016 is getekend waarin is afgesproken dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer (OV) vrij zijn van schadelijke uitlaatgassen. Wij steunen dit en willen de Nederlandse OV-busvloot verduurzamen.

Met ZE2025 werkt Stevin Technology Consultants aan haar missie; de publieke infrastructuur toekomstbestendig verbeteren. Samen met OV-Magazine trekken we de komende jaren op om zero emissie vervoer onder de aandacht te brengen en samen met alle relevante stakeholders te werken aan deze complexe vraagstukken. Zo geeft Stevin inhoud aan Activating Potential: technologie toepassen, de verbinding leggen en met elkaar complexe projecten realiseren.

STEVIN EN OV-MAGAZINE ZIJN TROTSE INITIATIEFNEMERS VAN ZE2025


OV-Magazine
Innovation Accelerator

In 2017 hebben wij een 'Innovation Accelerator' georganiseerd. Samen met alle relevante stakeholders hebben we antwoorden gegeven op de vraag: hoe ziet de ideale samenwerking eruit om stedelijk elektrisch busvervoer te introduceren in 2025?

Hieruit zijn vier acties gedefinieerd over regiehouderschap, laadstrategie, eigenaarschap laadinfra en de vraag naar functioneel uitgevraagde concessies: 

  • De beleidsmakers moeten regiehouder van de transitie worden om overkoepelende besluiten te nemen. Dit is tempo bepalend voor de transitie.
  • Zonder intensieve samenwerking tussen gemeente, concessieverlener en netbeheerder ontstaat er geen heldere laadstrategie en blijft onduidelijk waar laadinfrastructuur moet komen in de openbare ruimte.
  • Het introduceren van laadinfrastructuur in de openbare ruimte biedt kansen. Het eigenaarschap van deze laadinfrastructuur moet belegd worden bij de partij die optimaal gebruik gaat maken van de mogelijkheden.
  • De huidige concessies sluiten nog onvoldoende aan op ontwikkelingen rondom Zero Emissie busvervoer. Toekomstige aanbestedingen moeten functioneel worden uitgevraagd om ruimte te laten voor innovatie, samenwerking en technologische ontwikkelingen.

Vervoerregio Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft een programma gestart om de 4 busconcessies, verdeeld over 15 gemeentes, voor 2025 volledig te elektrificeren. Stevin heeft de VRA ondersteund in het identificeren van belangrijke stakeholders rondom energie en laadinfrastructuur. Hiermee is de volledige waardeketen in kaart gebracht en heeft de VRA een duidelijk beeld in welke fase van een concessie welke stakeholder relevant is. 

Ebusplan

In samenwerking met Ebusplan brengen wij de technische haalbaarheid voor een concessie in kaart. Denk hierbij aan:

  • Waar, wanneer en hoe moeten de elektrische bussen geladen worden
  • Impact op de busvloot & dienstregeling
  • Total Cost of Ownership (TCO) analyse van materieel en laadinfra
  • Emissie analyse op CO2, NOx en PM

Naast deze technische vraagstukken, ondersteunen wij in het maken van een strategie- en realisatieplanning van de laadinfra op basis van doorlooptijden, vergunningen, levertijden en installatie.

Platform Duurzaam OV en Spoor

Het Platform Duurzaam OV en Spoor heeft als doelstelling om een klimaatneutrale, energie-efficiënte OV- en spoorsector in uiterlijk 2050 te bewerkstelligen. De CO2 visie die ondertekend is door vervoerders, overheden en Railforum, is het startsein geweest om een roadmap op te stellen hoe dit bereikt kan worden. Stevin helpt bij het verder concretiseren hiervan door de speerpunten uit de roadmap op de juiste manier en bij de goede personen te beleggen. Zo kan het platform monitoren en bijsturen waar dat nodig is.

Terug image01

Roberto Balzarelli LinkedIn Profile

It always seems impossible until it's done

Roberto gelooft dat met de juiste voorbereiding en positieve mindset elk project succesvol kan zijn.

Zijn Italiaanse en Nederlandse achtergrond vind je terug in zijn persoonlijkheid. Gepassioneerd en innemend gecombineerd met een scherpe blik op de wereld en een directe vorm van communicatie.

Als project manager kenmerkt Roberto zich door het stellen van heldere doelen, een hoge dosis energie en een focus op samenwerking met het team.

Zijn achtergrond in de luchtvaart industrie en analytische denkvermogen stellen hem in staat om complexe problemen terug te brengen naar de kern. Dit vind je terug in de grote hoeveelheid succesvolle root cause analyses die Roberto heeft uitgevoerd.

Roberto werkt graag met diverse teams. Van board of directors tot aan productie personeel op de vloer. Hij zorgt voor de juiste toon om zijn boodschap over te brengen, weet het team te enthousiasmeren en gezamenlijk een oplossing te bereiken.

Buiten werktijden om is Roberto een fanatiek squasher en spendeert hij veel tijd aan het uitbreiden van zijn muzikale collectie.

Terug
Terug image01

Michiel van Ardenne LinkedIn Profile

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes

Als projectmanager streeft Michiel continu naar het hoogst haalbare resultaat door binnen organisaties de juiste personen te betrekken, te motiveren en aan te sturen.

Zijn ervaringen met diverse projecten in onder andere de IT sector en de sport- en entertainmentindustrie hebben hem geleerd dat succes gebaseerd is op efficiënt samenwerken en buiten de gebaande paden durven te denken. Hierbij richt Michiel zich graag op het doorgronden en verbeteren van technisch uitdagende processen en de vertaling hiervan naar nieuwe kansen en toepassingen. Zijn liefde voor duurzaam ondernemen laat hij hier graag in meespelen; samen op zoek naar toekomstbestendige oplossingen.

Naast het werk is Michiel trotse vader van een dochter en woont hij samen met zijn vriendin in Utrecht. Michiel is graag op het hockeyveld te vinden, zowel als speler als trainer.

Terug
Terug image01

Emiel Trommelen LinkedIn Profile

Everything should be made as simple as possible, but not simpler

Als consultant met een achtergrond bij een maritiem aannemer, weet Emiel hoe het is om complexe projecten te realiseren. Hierbij houdt hij een scherp oog op afwijkingen en de eventuele impact op de planning en kosten. Bovenal is hij altijd op zoek naar het bij elkaar brengen van de juiste mensen. Daarnaast heeft zijn ervaring met programmeren hem geleerd hoe processen kunnen worden geoptimaliseerd door slim om te gaan met data.

Emiel is een toegewijd persoon die goed kan luisteren en zo makkelijk vertrouwen creëert. Dit leidt tot een constructieve samenwerking, waarbij ieders ideeën zo optimaal mogelijk benut worden. Hij is een doorzetter die een complex probleem binnen een organisatie op waarde weet te schatten en daardoor een gerichte oplossing weet te realiseren.

Emiel vindt het belangrijk dat een oplossing wordt gevonden samen met alle betrokken partijen. Het geeft hem dan ook energie om door alle lagen van een organisatie informatie te verzamelen en dit te bundelen tot een oplossing waarbij ieders belangen worden vertegenwoordigd.

Hij is altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging en geniet er van om anderen te helpen, maar ook om van anderen te leren. Hierdoor worden zijn teamleden en hij geprikkeld om het maximale naar boven te halen.

Buiten werktijd houdt Emiel van tennissen en hardlopen. Daarnaast geniet hij er van om te reizen met zijn vriendin en zo nieuwe culturen te ontdekken.

Terug