Zero Emissie

ZERO EMISSIE 2025

EMISSIELOOS OPENBAAR VERVOER

De luchtkwaliteit verbeteren voor inwoners én een positief effect op klimaatverandering, dat is Zero Emissie 2025. Aanleiding hiervoor is de overeenkomst die in april 2016 is getekend waarin is afgesproken dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer (OV) vrij zijn van schadelijke uitlaatgassen. Wij steunen dit en willen de Nederlandse OV-busvloot verduurzamen.

Met ZE2025 werkt Stevin Technology Consultants aan haar missie; de publieke infrastructuur toekomstbestendig verbeteren. Samen met OV-Magazine trekken we de komende jaren op om zero emissie vervoer onder de aandacht te brengen en samen met alle relevante stakeholders te werken aan deze complexe vraagstukken. Zo geeft Stevin inhoud aan Activating Potential: technologie toepassen, de verbinding leggen en met elkaar complexe projecten realiseren.

STEVIN EN OV-MAGAZINE ZIJN TROTSE INITIATIEFNEMERS VAN ZE2025


OV-Magazine
image00
Innovation Accelerator

In 2017 hebben wij een 'Innovation Accelerator' georganiseerd. Samen met alle relevante stakeholders hebben we antwoorden gegeven op de vraag: hoe ziet de ideale samenwerking eruit om stedelijk elektrisch busvervoer te introduceren in 2025?

Hieruit zijn vier acties gedefinieerd over regiehouderschap, laadstrategie, eigenaarschap laadinfra en de vraag naar functioneel uitgevraagde concessies: 

  • De beleidsmakers moeten regiehouder van de transitie worden om overkoepelende besluiten te nemen. Dit is tempo bepalend voor de transitie.
  • Zonder intensieve samenwerking tussen gemeente, concessieverlener en netbeheerder ontstaat er geen heldere laadstrategie en blijft onduidelijk waar laadinfrastructuur moet komen in de openbare ruimte.
  • Het introduceren van laadinfrastructuur in de openbare ruimte biedt kansen. Het eigenaarschap van deze laadinfrastructuur moet belegd worden bij de partij die optimaal gebruik gaat maken van de mogelijkheden.
  • De huidige concessies sluiten nog onvoldoende aan op ontwikkelingen rondom Zero Emissie busvervoer. Toekomstige aanbestedingen moeten functioneel worden uitgevraagd om ruimte te laten voor innovatie, samenwerking en technologische ontwikkelingen.

Vervoerregio Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft een programma gestart om de 4 busconcessies, verdeeld over 15 gemeentes, voor 2025 volledig te elektrificeren. Stevin heeft de VRA ondersteund in het identificeren van belangrijke stakeholders rondom energie en laadinfrastructuur. Hiermee is de volledige waardeketen in kaart gebracht en heeft de VRA een duidelijk beeld in welke fase van een concessie welke stakeholder relevant is. 

Ebusplan

In samenwerking met Ebusplan brengen wij de technische haalbaarheid voor een concessie in kaart. Denk hierbij aan:

  • Waar, wanneer en hoe moeten de elektrische bussen geladen worden
  • Impact op de busvloot & dienstregeling
  • Total Cost of Ownership (TCO) analyse van materieel en laadinfra
  • Emissie analyse op CO2, NOx en PM

Naast deze technische vraagstukken, ondersteunen wij in het maken van een strategie- en realisatieplanning van de laadinfra op basis van doorlooptijden, vergunningen, levertijden en installatie.

Platform Duurzaam OV en Spoor

Het Platform Duurzaam OV en Spoor heeft als doelstelling om een klimaatneutrale, energie-efficiënte OV- en spoorsector in uiterlijk 2050 te bewerkstelligen. De CO2 visie die ondertekend is door vervoerders, overheden en Railforum, is het startsein geweest om een roadmap op te stellen hoe dit bereikt kan worden. Stevin helpt bij het verder concretiseren hiervan door de speerpunten uit de roadmap op de juiste manier en bij de goede personen te beleggen. Zo kan het platform monitoren en bijsturen waar dat nodig is.

Terug Rein Boshuisen

Rein Boshuisen LinkedIn Profile

Techniek als middel om gezamenlijk je einddoel te realiseren

Rein is een ambitieuze projectmanager die in teamverband gaat voor het beste resultaat. Daarin schakelt Rein tussen technisch inhoudelijk niveau en organisatieniveau om zo de diverse mensen en teams met elkaar te verbinden. Door zijn werktuigbouwkundige achtergrond is hij in staat om technisch inhoudelijk mee te denken en advies te geven, maar tegelijkertijd de organisatiebelangen in het oog te houden. Rein heeft brede ervaring in de private en publieke sector op het gebied van technologie en ICT en heeft een persoonlijke interesse voor innovatieve technologie, duurzaamheid en IT.

Buiten zijn werk zeilt Rein graag, zowel in wedstrijd als recreatief verband. Tijdens zeilwedstrijden speelt sportiviteit een grote rol, iets wat Rein in zakelijk opzicht ook erg belangrijk vindt.

Terug
Terug Rogier Pennings

Rogier Pennings LinkedIn Profile

You can never plan for the future by the past

Rogier is sterk in het verbinden van vakgebieden. Hij haalt energie uit het scheppen van orde in complexe situaties en het samen met stakeholders vinden van de best passende oplossing voor iedereen. Hij gelooft erin dat uitdagingen van vandaag met een frisse en open blik benaderd moeten worden, zodat ze de kansen van morgen worden.

Al vanaf zijn tiende is Rogier geïnteresseerd in stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Na zijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft heeft hij ervaring opgedaan bij de Verenigde Naties, diverse adviesbureaus en bij productiebedrijven in binnen- en buitenland. Hierdoor is hij bekend met technische problematiek van operationeel tot strategisch niveau.

Naast zijn werk is Rogier actief bij een social enterprise om het gebruik van plastic te verminderen. Hij is enthousiast hardloper en altijd op zoek naar nieuwe bijzondere plekken in andere landen.

Terug
Terug Emiel Trommelen

Emiel Trommelen LinkedIn Profile

Everything should be made as simple as possible, but not simpler

Als consultant met een achtergrond bij een maritiem aannemer, weet Emiel hoe het is om complexe projecten te realiseren. Hierbij houdt hij een scherp oog op afwijkingen en de eventuele impact op de planning en kosten. Bovenal is hij altijd op zoek naar het bij elkaar brengen van de juiste mensen. Daarnaast heeft zijn ervaring met programmeren hem geleerd hoe processen kunnen worden geoptimaliseerd door slim om te gaan met data.

Emiel is een toegewijd persoon die goed kan luisteren en zo makkelijk vertrouwen creëert. Dit leidt tot een constructieve samenwerking, waarbij ieders ideeën zo optimaal mogelijk benut worden. Hij is een doorzetter die een complex probleem binnen een organisatie op waarde weet te schatten en daardoor een gerichte oplossing weet te realiseren.

Emiel vindt het belangrijk dat een oplossing wordt gevonden samen met alle betrokken partijen. Het geeft hem dan ook energie om door alle lagen van een organisatie informatie te verzamelen en dit te bundelen tot een oplossing waarbij ieders belangen worden vertegenwoordigd.

Hij is altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging en geniet er van om anderen te helpen, maar ook om van anderen te leren. Hierdoor worden zijn teamleden en hij geprikkeld om het maximale naar boven te halen.

Buiten werktijd houdt Emiel van tennissen en hardlopen. Daarnaast geniet hij er van om te reizen met zijn vriendin en zo nieuwe culturen te ontdekken.

Terug