De Nederlandse Energiemarkt staat voor grote uitdagingen. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is het nodig de energietransitie te versnellen. De uitdaging is om de CO₂-emissies te laten dalen door duurzame energie versneld in te faseren en fossiele energie soepel uit te faseren. Dit terwijl de energievoorziening veilig, beschikbaar en betaalbaar blijft. Deze transitie vereist grote technische en maatschappelijke omwentelingen in alle sectoren van de economie, bij de overheden en de burgers.

Stevin is nu geruime tijd actief op de energiemarkt, we zien dat in de afgelopen jaren organisaties steeds meer geld en tijd steken in de energietransitie. Deze organisaties doen dat met de beste bedoelingen en tegelijkertijd is het hierdoor lastig om snel en efficiënt te werk te kunnen gaan. Samenwerking is tot nu toe lastig gebleken doordat uitgangspunten van partijen verschillen. Vanuit Stevin spelen wij in op dit samenwerkingsvraagstuk, Stevin pakt de regie op samenwerking. Dit doen we door onze proposities zo te positioneren in de energiemarkt en bestaande en toekomstige klanten met elkaar in verbinding te brengen. Voor de Energiemarkt hebben we hiervoor de propositie Energiehubs ontwikkeld.

Naast de regie op de samenwerking is wet- en regelgeving rand voorwaardelijk om de energietransitie mogelijk te maken. Zo leidt bijvoorbeeld wet- en regelgeving er momenteel toe dat netbeheerders niet proactief mogen investeren in het energienet. Door de juiste samenwerkingen aan te gaan, bestaan er op het gebied van wet- en regelgeving verschillende oplossingen om de realisatie van bijvoorbeeld een Energiehub wel versneld mogelijk te maken. Zo draagt Stevin bij aan de energietransitie van Nederland.

Onze ambitie is om de publieke infrastructuur- en ruimte optimaal te benutten en te realiseren, zodat de duurzaamheidsdoelstellingen tijdig gerealiseerd kunnen worden. Het samenbrengen van partijen opent nieuwe deuren waardoor een win-win-win situatie ontstaat. ​Onze visie is dat we met een integrale aanpak onze ambitie kunnen realiseren. We baseren deze visie op technische, innovatieve mogelijkheden en organisatorische ervaring. Zodat onze klanten een toekomstbestendig energienetwerk kunnen realiseren en tegelijkertijd ervoor kunnen zorgen dat bij iedereen thuis en op kantoor het licht brand.

Onze klanten

Onze klanten besturen, beheren of regisseren onze publieke infrastructuur. Zij hebben de taak om het openbaar vervoer, onze energievoorziening én onze drinkwatervoorziening betrouwbaar, veilig en betaalbaar te houden. Wij helpen onze klanten om hun assets toekomstbestendig te verbeteren, zodat Nederland straks niet zonder OV, elektriciteit of water zit. Benieuwd naar welke advies en implementatie opdrachten wij succesvol hebben opgeleverd?

alliander LOGO groen
ennatuurlijk logo energie
liander blauw paars logo
stedin stedin.net geel
westland logo infra

Projecten in de energiesector

Hier vind je een selectie van de verhalen van Stevinners:

Michiel van der Zanden

Business Developer Energiemarkt
vanderzanden@stevin.com

Michiel gaat graag met u in gesprek over uw uitdagingen in de energiemarkt.