ASSETMANAGEMENT BIJ STEVIN:

Stevin ontwikkelt talent om de prestaties van publieke infrastructuur toekomstbestendig te verbeteren. Dit doen we door verbeteringen te adviseren en daadwerkelijk te realiseren bij onze opdrachtgevers, binnen het assetmanagementlandschap van de organisaties die publieke infrastructuur beheren.

Assetmanagement heeft als doel de assets van een organisatie optimaal bij te laten dragen aan de organisatiedoelstelling, met andere woorden zo veel mogelijk waarde te creëren voor de organisatie. Voorbeelden van waarden in de publieke infrastructuur zijn: beschikbaarheid, veiligheid en klanttevredenheid. De assetmanagementdoelstellingen om dit te bereiken worden vastgesteld in het Strategisch Assetmanagementplan (SAMP). Alle gecoördineerde activiteiten die bijdragen aan het realiseren van waarde van de assets samen, noemen we assetmanagement. Zoals ontwerp, aanleg, onderhoud, maar ook de ondersteunende processen en bedrijfscultuur zijn hier een onderdeel van.

Wat we veel zien bij organisaties in de publieke infrastructuur, is dat er op hoog niveau goede strategische assetmanagementplannen gemaakt worden om de assetwaarde te verbeteren. Ook wordt er op operationeel niveau hard gewerkt om de boel draaiende te houden. Hierbij wordt de link tussen deze twee verschillende werelden niet goed gelegd. Op strategisch niveau worden plannen voor optimalisaties bedacht en op operationeel niveau is men gefocust om de werkzaamheden uit te voeren, met weinig oog voor de lange termijn. De ‘Line of Sight’ is niet goed doorvertaald van strategie naar operatie. Elk team doet wat zij het beste acht en voor hen het meest urgent is. De gezamenlijke organisatiedoelstellingen worden zo uit het oog verloren.

Download hier onze whitepaper en kom meer te weten over onze expertise:

Een assetmanagementsysteem dat assetwaarden optimaliseert

De menselijke maat in assetmanagement

Om ervoor te zorgen dat alle activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van de assetwaarden en daarmee het bereiken van de organisatiedoelstellingen, is het onmisbaar om de verbinding te leggen tussen de strategische plannen en de dagelijkse operatie:  een goede doorvertaling van de ‘Line of Sight’. Zo weet iedereen wat hij of zij moet doen, waarom, en hoe dit bijdraagt aan het gezamenlijke doel. Cruciaal hierin is een goede bedrijfscultuur, goed leiderschap, goede communicatie en een heldere implementatie van de assetmanagementplannen.

Stevin heeft een eigen assetmanagementsysteem ontwikkeld. In dit systeemmodel worden de verbanden tussen de verschillende niveaus gelegd en wordt de doorvertaling van de ‘Line of Sight’ van strategie naar operatie inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is er een feedbackloop. Terugkoppeling vanaf de werkvloer op operationeel niveau naar het tactisch en strategische niveau. Denk hierbij aan het analyseren van de operationele data en deze omzetten naar informatie.  Op basis van deze informatie kunnen tactische besluiten genomen worden, of kan de strategie herijkt worden. Met het Stevin assetmanagementsysteem wordt de verbetercirkel (ook bekend als PDCA-cirkel) sluitend gemaakt over alle lagen van de organisatie.

BETROKKEN CONSULTANTS

Neem contact op