Water vormt Nederland. Het ligt ten grondslag aan hoe ons land en ons bestuur ingericht zijn. Hoe creëren we een leefomgeving met veilig, voldoende en schoon water? Dat is een complexe opgave. Des te meer door klimaatverandering en de krapte op de arbeidsmarkt. Steeds vaker vindt de watersector haar antwoorden in systeemgerichte oplossingen. Deze oplossingen realiseren op de menselijke en de technische as is een vak. Stevin verstaat dit vak en helpt hierin haar klanten. Wij zijn gedreven om de maximale waarde uit de technische assets en medewerkers naar boven te halen.

Visie en durf tonen

De druk op het watersysteem is hoog. De watertransitie heeft visie en durf nodig om de veranderingen tijdig te realiseren.

Wij helpen organisaties buiten de standaard patronen te denken en combineren dit met onze kennis van de energie- en mobiliteitstransitie.

Samenbrengen en samenwerken

Systeemgerichte oplossingen overstijgen veelal de grenzen van disciplines en organisaties. Dit maakt de samenwerkingsverbanden uitgebreider, en de verandering van de organisatie breder.

Wij brengen partijen samen om met elkaar tot nieuwe inzichten en afspraken te komen.

Resultaat boeken en borgen

Een veranderprogramma kan een lange weg zijn voor organisaties en medewerkers. Wij helpen koers uitzetten en koers houden door actief te sturen op draagvlak, onderbouwde besluitvorming en voortgang. Samen zijn we verantwoordelijk om het geld van de burger optimaal te besteden.

Onze klanten

Onze klanten besturen, beheren of regisseren onze publieke infrastructuur. Zij hebben de taak om het openbaar vervoer, onze energievoorziening én onze drinkwatervoorziening betrouwbaar, veilig en betaalbaar te houden. Wij helpen onze klanten om hun assets toekomstbestendig te verbeteren, zodat Nederland straks niet zonder OV, elektriciteit of water zit. Benieuwd naar welke advies en implementatie opdrachten wij succesvol hebben opgeleverd?

waternet amsterdam water blauw
vitens blauw logo
Evides-logo

Projecten in de watersector

Hier vind je een selectie van de verhalen van Stevinners:

Frank Smit

Business Developer Water
Smit@stevin.com

Frank gaat graag met u in gesprek over de watersector.