Activating Potential voor publieke infrastructuur

ONZE MISSIE

Stevin ontwikkelt talent om de prestaties van de publieke infrastructuur toekomstbestendig te verbeteren

ONZE VISIE: MET OPLOSSINGEN VOOR TRANSITIE-VRAAGSTUKKEN VAN VANDAAG, SAMEN DE INFRASTRUCTUUR VAN MORGEN VORMGEVEN.​

Nederland verstedelijkt, desondanks wil iedereen voldoende schone energie, drinkbaar water, vlotte verkeersdoorstroming, OV dat op tijd rijdt en volledig gerecycled afval. Publieke infrastructurele projecten worden daardoor steeds complexer en asset managers moeten voortdurend met elkaar samenwerken. Stevin brengt hen bij elkaar, ook op afstand in tijden van COVID19 #staysafe

Stevin is een manier van denken

Samen met onze klanten bedenken we innovatieve oplossingen zodat de infrastructuur de mensen in de toekomst niet in de steek laat. Stevin is geen bedrijf, Stevin is een manier van denken. Wij zetten iedereen, medewerkers én klanten, aan om potentieel te activeren. Iedereen draagt bij, iedereen bepaalt mee.

Wie werken bij Stevin?

Bij Stevin werken dynamische, ambitieuze mensen met veel kennis, een frisse blik en veel humor. We hebben consultants in dienstverband en werken daarnaast met geassocieerde zelfstandigen.

Zelfstandig

Werken met Stevin

Werken bij Stevin als

Consultant

Onze proposities

U kunt hier onze 'one-pager' bekijken

Energie Hub

Terug

Railforum, Dutch Power en OV Magazine

Stevin is actief deelnemer in een aantal branchepartijen: 'Railforum' 'Dutch Power' en werkt samen met enkele kennispartijen: 'OV Magazine' 'Kivi'

Terug

Kennis delen via

Railforum, Dutch Power en OV Magazine

Terug

Nieuwe producten ontwikkelen voor de ‘FLEX’ MARKT

Omdat elektrische energie niet opgeslagen kan worden, moeten de hoeveelheden geproduceerde energie en verbruikte energie met elkaar in balans zijn. Wanneer dit niet het geval is, veroorzaakt dit frequentieschommelingen rond de 50 Hz. Door van tevoren een goede inschatting te maken van opwek en verbruik wordt geprobeerd deze onbalans te voorkomen.

Ondanks de beste inschattingen is onbalans onvermijdelijk; er zijn veel factoren die de balans verstoren. Denk aan externe factoren als het weer, waardoor er meer of minder duurzame energie wordt geproduceerd òf juist hele warme of hele koude dagen waarop meer energie wordt verbruikt. Onbalans moet dus ook in het moment zelf gecorrigeerd worden.

Om de onbalans te corrigeren is flexibiliteit van het energienetwerk nodig. Dit wordt vaak kortweg ‘flex’ genoemd. Er zijn verschillende soorten flex: positieve flex bij een energietekort en negatieve flex bij een energie-overschot. TenneT heeft verschillende ‘flex’-producten als FCR, aFRR en mFRR, om onbalans te corrigeren.

We zitten midden in de energietransitie en dat heeft gevolgen voor de onbalans- en flexmarkt. Duurzame energie en windenergie zijn sterk afhankelijk van het weer, wat betekent dat er een grotere behoefte is aan flex. Andere verduurzaming zoals elektrificatie van vervoer en warmtepompen, zorgen voor grotere pieken in de vraag naar energie en daarmee naar flex. Tegelijkertijd kan elektrificatie ook in flex voorzien; accu’s en warmte-/koudebehoefte kunnen worden ingezet als buffer. Decentralisatie, bijvoorbeeld het lokaal opwekken van energie met zonnepanelen of kleine warmtekrachtcentrales, zorgt eveneens voor een toenemende behoefte aan flex omdat er meer congestie in netwerk kan optreden.

Los van alle uitdagingen, en zowel in de huidige als toekomstige situatie geldt: Overal waar door de dag wisselende (grotere) hoeveelheden energie verbruikt of opgewekt worden, zijn interessante flex producten te bedenken.
• Heeft u assets met een piekverbruik? (Denk bijvoorbeeld aan het opstarten van installaties, opstarten van trams bij aanvang van de dienstregeling of het opladen van voertuigen.)
• Heeft u assets waarin energie opgeslagen kan worden? (Denk bijvoorbeeld aan accu’s van voertuigen, koel- of warmte installaties of waterbassins.)
• Heeft u assets die wisselend energie opwekken? (Denk bijvoorbeeld aan duurzame energieopwekking, remenergie of warmtekrachtinstallaties)

In alle gevallen denken wij graag mee welke kansen en mogelijkheden flex voor u te bieden heeft. Wij hebben ervaring op en kennis van de markt. Hoe zou een business case en impact analyse voor u als mogelijke flex leverancier er uit zien? Voor een antwoord op deze en al uw andere flexvragen; neem contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek om uw flex potentieel te onderzoeken en te activeren.

Terug

Nieuwe producten ontwikkelen voor de ‘FLEX’ MARKT

Onze klanten

Onze klanten zijn drukbezette beheerders van infrastructuur met de verantwoordelijke taak om OV, energie en water betrouwbaar, veilig en betaalbaar te houden. Wij helpen onze klanten om deze assets te optimaliseren. Niet met saaie plannen en sheets, maar juist met daadkracht en enthousiasme. Zo vinden we oplossingen die impact hebben en voorbereid zijn op de druk van de toekomst. Wil je enkele voorbeelden zien van deze projecten?

WIL JE KOMEN SOLLICITEREN OF WIL JE MEER WETEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP!