Smart Grids

EEN TOEKOMSTBESTENDIGE ENERGIEVOORZIENING

WAAROM ZIJN WIJ ACTIEF BIJ SMART GRIDS?

Een goed werkend energiesysteem is betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar. De energietransitie en de mobiliteitstransitie veranderen de vraag en aanbod van het systeem en brengen daarmee nieuwe uitdagingen.

Toenemende vraag naar elektra en nieuwe toepassingen met zware laadprofielen zorgen voor nieuwe complexiteit en slimme oplossingen. Verzwaring van het net is anders het kostbare en tijdrovende antwoord. Kunnen de netbeheerders dit bijhouden? Smart grids bieden interessante mogelijkheden om de bestaande infrastructuur optimaal in te zetten.

Tegelijkertijd geeft het implementeren en gebruiken van smart grids ook uitdagingen. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met:

  • Specifieke kennis over smart grids bij grootverbruikers van elektra
  • Realisatie en in beheer name van smart grids. Deze is anders dan van traditionele infrastructuur
  • Nieuwe samenwerkingsvormen waar efficiënte afstemming cruciaal is

We gaan graag met u in gesprek over het identificeren van smart grid oplossingen met uw directe stakeholders en het in beheer nemen van smart grid oplossingen

Stevin en OV-Magazine zijn trotse initiatiefnemers van ZE2025


OV-Magazine
image00
ProRail

In samenwerking met ProRail brengen we potentiële smart grid projecten in kaart. Er zijn samenwerkingsverbanden met huidige leveranciers tot stand gekomen om innovatie initiatieven verder te ontwikkelen op diverse thema’s, zoals het integreren van elektrisch vervoer in een stedelijke omgeving, levensduurverlenging van assets en het slim inzetten van noodstroom door opslag van energie.

RET

Samen met de RET hebben we een visiedocument opgesteld op smart grids. Wat verstaat RET onder smart grids en waar kunnen deze toegepast worden. Dit heeft geresulteerd in een long list en short list van mogelijke smart grids toepassingen. In een vervolgtraject hebben we voor twee van de toepassingen businesscases uitgewerkt.

Terug Katelijn van den Berg

Katelijn van den Berg LinkedIn Profile

Sometimes you win, sometimes you learn

Katelijn is een ambitieuze projectmanager die het belangrijk vindt om doelgericht de juiste zaken te realiseren. Ze kan goed luisteren en weet op een enthousiaste en vriendelijke manier anderen te overtuigen. Deze organisator doet met een vleugje idealisme projecten die bijdragen aan een betere en duurzame maatschappij.  

Terug
Terug Michiel van Ardenne

Michiel van Ardenne LinkedIn Profile

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes

Als projectmanager streeft Michiel continu naar het hoogst haalbare resultaat door binnen organisaties de juiste personen te betrekken, te motiveren en aan te sturen.

Zijn ervaringen met diverse projecten in onder andere de IT sector en de sport- en entertainmentindustrie hebben hem geleerd dat succes gebaseerd is op efficiënt samenwerken en buiten de gebaande paden durven te denken. Hierbij richt Michiel zich graag op het doorgronden en verbeteren van technisch uitdagende processen en de vertaling hiervan naar nieuwe kansen en toepassingen. Zijn liefde voor duurzaam ondernemen laat hij hier graag in meespelen; samen op zoek naar toekomstbestendige oplossingen.

Naast het werk is Michiel trotse vader van een dochter en woont hij samen met zijn vriendin in Utrecht. Michiel is graag op het hockeyveld te vinden, zowel als speler als trainer.

Terug
Terug Rick van Koppen

Rick van Koppen LinkedIn Profile

We can accomplish more together than we can alone

Tijdens zijn studie Technische Bestuurskunde heeft hij zeer brede technische kennis en vaardigheden opgedaan. Deze vaardigheden worden door Rick ingezet op het snijvlak van techniek en maatschappij. In zijn tijd bij PwC en Strategy& heeft hij verschillende partijen in de energiesector geadviseerd over complexe onderwerpen als duurzaamheid, strategie en regulering.

Zijn vrije tijd vult Rick het liefst omringd door vrienden en familie. Daarnaast houdt hij zich graag bezig met lezen, het kraken van brain puzzels of is hij te vinden op het tennisveld.

Terug