Smart Grids

EEN TOEKOMST­BESTENDIGE ENERGIE­VOORZIENING

WAAROM ZIJN WIJ ACTIEF BIJ SMART GRIDS?

Een goed werkend energiesysteem is betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar. De energietransitie en de mobiliteitstransitie veranderen de vraag en aanbod van het systeem en brengen daarmee nieuwe uitdagingen.

Toenemende vraag naar elektra en nieuwe toepassingen met zware laadprofielen zorgen voor nieuwe complexiteit en slimme oplossingen. Verzwaring van het net is anders het kostbare en tijdrovende antwoord. Kunnen de netbeheerders dit bijhouden? Smart grids bieden interessante mogelijkheden om de bestaande infrastructuur optimaal in te zetten.

Tegelijkertijd geeft het implementeren en gebruiken van smart grids ook uitdagingen. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met:

  • Specifieke kennis over smart grids bij grootverbruikers van elektra
  • Realisatie en in beheer name van smart grids. Deze is anders dan van traditionele infrastructuur
  • Nieuwe samenwerkingsvormen waar efficiënte afstemming cruciaal is

We gaan graag met u in gesprek over het identificeren van smart grid oplossingen met uw directe stakeholders en het in beheer nemen van smart grid oplossingen

Stevin en OV-Magazine zijn trotse initiatiefnemers van ZE2025


OV-Magazine
image00
ProRail

In samenwerking met ProRail brengen we potentiële smart grid projecten in kaart. Er zijn samenwerkingsverbanden met huidige leveranciers tot stand gekomen om innovatie initiatieven verder te ontwikkelen op diverse thema’s, zoals het integreren van elektrisch vervoer in een stedelijke omgeving, levensduurverlenging van assets en het slim inzetten van noodstroom door opslag van energie.

RET

Samen met de RET hebben we een visiedocument opgesteld op smart grids. Wat verstaat RET onder smart grids en waar kunnen deze toegepast worden. Dit heeft geresulteerd in een long list en short list van mogelijke smart grids toepassingen. In een vervolgtraject hebben we voor twee van de toepassingen businesscases uitgewerkt.

Terug Rick van Koppen

Rick van Koppen LinkedIn Profile

We can accomplish more together than we can alone

Tijdens zijn studie Technische Bestuurskunde heeft hij zeer brede technische kennis en vaardigheden opgedaan. Deze vaardigheden worden door Rick ingezet op het snijvlak van techniek en maatschappij. In zijn tijd bij PwC en Strategy& heeft hij verschillende partijen in de energiesector geadviseerd over complexe onderwerpen als duurzaamheid, strategie en regulering.

Zijn vrije tijd vult Rick het liefst omringd door vrienden en familie. Daarnaast houdt hij zich graag bezig met lezen, het kraken van brain puzzels of is hij te vinden op het tennisveld.

Terug
Terug Rogier Pennings

Rogier Pennings LinkedIn Profile

You can never plan for the future by the past

|

Rogier is sterk in het verbinden van vakgebieden. Hij haalt energie uit het scheppen van orde in complexe situaties en het samen met stakeholders vinden van de best passende oplossing voor iedereen. Hij gelooft erin dat uitdagingen van vandaag met een frisse en open blik benaderd moeten worden, zodat ze de kansen van morgen worden.

Al vanaf zijn tiende is Rogier geïnteresseerd in stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Na zijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft heeft hij ervaring opgedaan bij de Verenigde Naties, diverse adviesbureaus en bij productiebedrijven in binnen- en buitenland. Hierdoor is hij bekend met technische problematiek van operationeel tot strategisch niveau.

Naast zijn werk is Rogier actief bij een social enterprise om het gebruik van plastic te verminderen. Hij is enthousiast hardloper en altijd op zoek naar nieuwe bijzondere plekken in andere landen.

Terug
Terug Rodi van den Bergen

Rodi van den Bergen LinkedIn Profile

Een welomschreven doel is het geheim van duurzaam succes

Rodi is een enthousiaste, gedreven teamspeler met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die zaken voor elkaar krijgt. Zoals Rodi communiceert, benadert hij ook zijn projecten: open, direct en met een grote mate van nieuwsgierigheid. Hij doorgrondt complexe problemen snel en haalt de kern eruit.

Rodi houdt zich graag bezig met vraagstukken met grote maatschappelijke impact rond het thema duurzaamheid. Het liefst complexe problemen met een hoog abstractieniveau en onzekere toekomstvariabelen, waarin de vertaling van doelen naar een plan centraal staat.

In zijn vrije tijd verlegt Rodi graag zijn horizon door te reizen. Het liefst bezoekt hij Latijns Amerika vanwege de open cultuur en de mogelijkheid zijn Spaans te verbeteren.

Terug