Werken met Stevin

WIL JE ALTIJD SNEL TOEGANG TOT EEN AANTREKKELIJKE VERVOLGOPDRACHT HEBBEN?

MELD JE AAN ALS VRIEND VAN STEVIN!

Over ons

Leeftijd 10

zelfstandige professionals

Consultants 240

specialisten in een pool

Bier 2

bijeenkomsten per maand

Projecten 17

raamcontracten

Stevin is een manier van denken

Samen met onze klanten bedenken we innovatieve oplossingen zodat de infrastructuur de mensen in de toekomst niet in de steek laat. Een groot netwerk van professionals helpt ons daarbij. Met elke professional gaan wij een duurzame relatie aan, gefundeerd op vertrouwen en kwaliteit.

Rollen met Stevin

Terug

Project manager

Projectleider implementatie organisatie en processen.

Als projectleider implementatie organisatie & processen zorg je dat de hele AM-organisatie tijdig gereed is voor het beheer van de nieuwe infra bij de Hoekse Lijn. Hiertoe implementeer je het door jou geformuleerde AM Plan. Dit plan beschrijft wat AM moet doen (kennis, capaciteit, budget, contractering, procedures e.d.,) om klaar te zijn voor inbeheername. Jij regisseert de uitvoering van dit plan: Je initieert en stuurt acties van en naar alle betrokken lijnafdelingen binnen AM (en eventueel externen), zowel op operationeel als beleidsmatig niveau. Jij mobiliseert de betrokken partijen en bent de verbindende schakel. Tijdens de specifieke implementatie kun je tegen generieke problemen aanlopen. In dat geval kun je bijdragen aan generieke verbeteringen. Je gaat je primair richten op de inbeheername van de Lijn.

Functie-eisen • Je beschikt over wo werk- en denkniveau; • Je hebt ervaring met de implementatie van organisatie- en/of procesaanpassingen binnen ProRail AM (i.v.m. snelle zelfstandige inzetbaarheid een grote pré); • Je hebt kennis van de specifieke situatie op het raakvlak ProRail - Hoekse Lijn; • Je bent in staat zelfstandig je eigen werk te organiseren; • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen; • Je bent resultaat- en klantgericht, oplossingsgericht en besluitvaardig; • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en een grote dosis overtuigingskracht. Je kan andere enthousiasmeren; • Je bent vasthoudend en hebt veerkracht; • Tot slot ben je betrouwbaar, organisatie-sensitief en een goede bemiddelaar. Je neemt graag het initiatief en denkt in oplossingen. Omgeving De bedrijfseenheid Assetmanagement is verantwoordelijk voor de optimale betrouwbaarheid en veiligheid van het spoornet. Door goed onderhoud en beheer houdt Assetmanagement het bestaande spoor in topconditie. Zodat de dienstregeling zonder verstoringen kan worden uitgevoerd.

Assetmanagement werkt vanuit het hoofdkantoor in Utrecht en vanuit de vier regiokantoren in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. Binnen Assetmanagement verzorgt de afdeling Inbeheername Grote Projecten (IGP) de inbeheername van grote en bijzondere projecten. Bijzonderheden: Het betreft een functie voor 24 uur en de standplaats is Utrecht.

Terug

Project manager

Prorail

Terug

Project leider

Projectleider implementatie organisatie en processen.

Als projectleider implementatie organisatie & processen zorg je dat de hele AM-organisatie tijdig gereed is voor het beheer van de nieuwe infra bij de Hoekse Lijn. Hiertoe implementeer je het door jou geformuleerde AM Plan. Dit plan beschrijft wat AM moet doen (kennis, capaciteit, budget, contractering, procedures e.d.,) om klaar te zijn voor inbeheername. Jij regisseert de uitvoering van dit plan: Je initieert en stuurt acties van en naar alle betrokken lijnafdelingen binnen AM (en eventueel externen), zowel op operationeel als beleidsmatig niveau. Jij mobiliseert de betrokken partijen en bent de verbindende schakel. Tijdens de specifieke implementatie kun je tegen generieke problemen aanlopen. In dat geval kun je bijdragen aan generieke verbeteringen. Je gaat je primair richten op de inbeheername van de Lijn.

Functie-eisen • Je beschikt over wo werk- en denkniveau; • Je hebt ervaring met de implementatie van organisatie- en/of procesaanpassingen binnen ProRail AM (i.v.m. snelle zelfstandige inzetbaarheid een grote pré); • Je hebt kennis van de specifieke situatie op het raakvlak ProRail - Hoekse Lijn; • Je bent in staat zelfstandig je eigen werk te organiseren; • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen; • Je bent resultaat- en klantgericht, oplossingsgericht en besluitvaardig; • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en een grote dosis overtuigingskracht. Je kan andere enthousiasmeren; • Je bent vasthoudend en hebt veerkracht; • Tot slot ben je betrouwbaar, organisatie-sensitief en een goede bemiddelaar. Je neemt graag het initiatief en denkt in oplossingen. Omgeving De bedrijfseenheid Assetmanagement is verantwoordelijk voor de optimale betrouwbaarheid en veiligheid van het spoornet. Door goed onderhoud en beheer houdt Assetmanagement het bestaande spoor in topconditie. Zodat de dienstregeling zonder verstoringen kan worden uitgevoerd.

Assetmanagement werkt vanuit het hoofdkantoor in Utrecht en vanuit de vier regiokantoren in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. Binnen Assetmanagement verzorgt de afdeling Inbeheername Grote Projecten (IGP) de inbeheername van grote en bijzondere projecten. Bijzonderheden: Het betreft een functie voor 24 uur en de standplaats is Utrecht.

Terug

Project leider

Prorail

Terug

Project manager

Voor NS zijn we op zoek naar een Manager Technical Operations & Incidents. Afdeling De afdeling Assetmanagement (ASM) is in beweging en gaat de volgende stap zetten naar een 'Best-in-Class' Assetmanagement organisatie. Samen met onze klanten kijken wij naar de gebruiksbehoefte, de gewenste kwaliteit en de bijbehorende risico's. Wij zoeken passende, kosteneffectieve oplossingen en bespreken de mogelijkheden. Je kunt ons zien als een regisseur, waarbij de klant en het resultaat centraal staan. Dit doen wij voor alle proces gerelateerde assets , zoals start- en landingsbanen, platformen, bagagesystemen en terminalgebouwen, van planning, ontwikkeling, realisatie tot beheer en onderhouden. Voor de afdeling Technical Operations en Incidents (TO&I) binnen ASM zijn we op zoek naar een manager. De afdeling TO&I is verantwoordelijk voor het 24/7 operationeel houden van de assets van de NS. Dit betekent dat de afdeling zorgt voor een snelle afhandeling van assets die gestoord zijn maar ook assets in en uit bedrijf neemt zodat de contractpartijen het onderhoud veilig uit kunnen voeren en de continuïteit van de NS geborgd is. Werkzaamheden Vanaf april 2019 start ASM met nieuwe onderhoudscontracten. Dit betekent ook dat de sturing op deze contracten anders wordt. Voor TO&I betekent dat dat er strakker gestuurd gaat worden op de prestatie van de asset en de oplostijden van de storingen goed bewaakt moeten worden. TO&I bepaalt de prioriteit. Daarnaast zal de bedrijfsvoering verder moeten worden geprofessionaliseerd zodat de afdeling in staat is te bepalen welke Asset er op welk moment uitgeschakeld kan worden. Dit betekent dat er een stap moet worden gemaakt in digitalisering en rapportages. Uitdagingen De afdeling en zijn medewerkers meenemen in de verandering en zorgdragen voor een afdeling met enthousiaste medewerkers die samen een totaaloverzicht hebben van NS en zijn Assets en als team de juiste besluiten kunnen nemen die er voor zorgen dat NS 24/7 een ongestoorde operatie kan draaien. Ben jij de “people” manager die kennis heeft van bedrijfsvoering in een complexe operationele omgeving en wil je dit graag in uitvoering brengen op één van de leukste werkplekken van Nederland reageer dan snel. Functie eisen - Per Direct Beschikbaar. Dit is een harde eis. - Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden; zowel mondeling als schriftelijk, zowel in het Nederlands als Engels. - Je kan goed overweg met weerstand; je laat niet over je heen lopen. - Minimaal 10 jaar relevante bedrijfsvoering ervaring in een soortgelijke functie waarin verandertrajecten in een operationele omgeving centraal staan. Hierin heb je de leiding gehad en binnen het project het traject doorlopen van begin tot eind. - Je beschikt over een heldere visie hoe je het team in beweging kunt krijgen rekening houdend met de TO&I resultaten die tegelijkertijd ook geboekt moeten worden. - Tenslotte, je bent iemand die niet snel afgeleid wordt. Als de druk hoog wordt vanwege een incident bewaar jij de rust en straal je dit ook uit. - WO werk,- en denkniveau - Technische/ bedrijfskundige achtergrond

Terug

Project manager

Nederlandse Spoorwegen

Terug

Rail system engineer

Rail Systems Engineer functie handhaving keerwanden perrons Als Systems Engineer stel je projectplannen op., Daarnaast behoren de volgende taken tot jouw takenpakket: raakvlakken managen, sturen op risico's, advies contractering, uitvragen en beoordelen engineering, CRS / SRS, V&GO, PRC00256, aanbestedingsdossiers opstellen, advies ondersteuning bouwmanager, toetsen inhoudelijke wijzigingen . Als Rail Systems Engineer ben je mede verantwoordelijk voor het realiseren van dit project. Hierbij schakel je klanten, collega’s en externen in om de complexe technische inhoud van het project in goede banen te leiden. Denk hierbij aan ingenieursbureaus, technisch specialisten, aannemers, vervoerders, Verkeersleiding en kostendeskundigen. Functie-eisen: • Je beschikt over tenminste een hbo-opleiding in de techniek en je hebt affiniteit met spoor & baan; • Je hebt ervaring in het opstellen van een programma van eisen, het aansturen van een ontwerpproces en het toetsen van ontwerpproducten; • Je denkt in systemen en hebt kennis van de methodiek van de systems engineering. Je bent gedreven vanuit de risico's die zich voordoen en wilt deze beheersen. Analytisch denkvermogen en overtuigingskracht zijn jouw sterke punten. • Verder ben je communicatief vaardig, kwaliteitsbewust (m.n. zorgvuldig en accuraat), vasthoudend en doelgericht. De omgeving: Het project valt onder de verantwoordelijkheid van de directie Stations. Naast transfer heeft het project een groot raakvlak met het kennisveld spoor en baan. Een combinatie van baan en civiele techniek. Bijzonderheden: Het betreft een functie voor 36 uur en de standplaats is Utrecht.

Terug

Rail system engineer

Prorail

Terug

Project Engineer Hoogspanning

Presentatie opdrachtgever TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further. De Performance Unit Grid Service (PU GS) zorgt ervoor dat het Nederlandse hoogspanningsnetwerk (transformatiestations, hoogspanningslijnen en -kabels), waarover marktpartijen elektriciteit kunnen transporteren, wordt onderhouden en verder uitgebreid. De afdeling New Assets is onderdeel van de PU GS en is verantwoordelijk voor het voorspelbaar, veilig en kwalitatief (volgens de functionele specificaties van de Asset Manager) realiseren en amoveren van assets in de vorm van projecten. Nederland heeft, vanuit het Energieakkoord, een doelstelling van 6000 MW opgesteld vermogen (wind op land) in 2020. Om dit mogelijk te maken moeten veel windparken rechtstreeks door TenneT of via de RNB's aangesloten worden. Voor de realisatie van klantaansluitingen voor "wind op land" (circa 20l) met bijbehorende diepere netinvesteringen zal binnen GSN NA, tijdelijk (voor vier jaar), een nieuw District ingericht worden. Districten zijn binnen GSN NA resultaatverantwoordelijke dedicated teams die de projecten binnen de gestelde kaders van tijd, geld en scope realiseren. Functie-informatie Je werkt vanuit Arnhem mee aan de projecten en programma's voor ons District Wind op Land. In deze veelzijdige functie ondersteun je de projectleider bij de planning, (risico) beheersing en besturing van multidisciplinaire projecten. Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de operationele en organisatorische aspecten binnen de projecten. Je ondersteunt de projectleider bij de planning, beheersing en besturing van multidisciplinaire projecten. Je zorgt voor de inzet van medewerkers, draagt bij aan het contracteren van aannemers en leveranciers en zorgt voor de voortgangscontrole hiervan. Je rapporteert over planning, voortgang en stagnaties aan de projectleider. De Projectcoördinator werkt in teamverband intensief samen met de projectleider, project administrateurs, collega project coördinatoren en de overige projectteamleden. De Projectcoördinator rapporteert aan de projectleider. Je belangrijkste taken zijn o.a.: • opstellen en onderhouden van project- en resourceplanningen. afstemmen van de planningen met betrokken partijen; bewaken van levertijden; • voorbereiden van aanbestedingen en inkoop; vastleggen van inkoopaanvragen en inkooporders in het ERP systeem; • opstellen en bewaken van financiële prognoses en rapportages; signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen; • vastleggen van alle benodigde gegevens voor borging van het projectdossier; • opstellen van notulen van projectvergaderingen; • beheren van risicodossier en projectkwaliteitsplan. Functie-eisen • Je hebt een afgeronde HBO opleiding; • Minimaal 2 a 3 jaar ervaring als assistent projectleider / werkvoorbereider bij voorkeur van complexe, infrastructurele projecten in technisch georiënteerde organisaties; • Je hebt kennis van en ervaring met geautomatiseerde (ERP-)informatiesystemen, MS-Projects; • Je bent klant- en resultaatgericht, proactief en kostenbewust; • Je bent communicatief sterk; • Je bent analytisch ingesteld; • Je bent omgevingsbewust; • Plannen en organiseren is je op het lijf geschreven; • Ervaring met projectmatig werken conform Prince 2 is een pré. Waarom? • Je werkt mee aan het realiseren van mooie grote projecten; • Je maakt onderdeel uit van een enthousiast dedicated projectteam; • Je wordt gevraagd mee te denken en verbeteringen door te voeren. Aanbod Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Standplaats voor deze functie is Arnhem Bij inhuur wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Terug

Project Engineer Hoogspanning

Tennet

Terug

Senior RAMS Consultant

Context Om de vloot geschikt te maken/ houden voor haar taken, nu en in de toekomst, heeft de Rijksrederij een vervangingsstrategie ontwikkeld voor de midden en lange termijn. Hiermee geeft zij richting aan de ontwikkelingen van haar vloot en vertaalt dit naar een vervangingsprogramma voor de vloot van de Rijksrederij. Het Project “Cluster Rijksrederij” bereidt in de komende jaren een aantal geïntegreerde contracten voor. Je maakt deel uit van het Technisch Team van het project en valt rechtstreeks onder de Technisch Manager. Je bent verantwoordelijk voor, en draagt bij aan, de inhoudelijke totstandkoming van de contractspecificatie. Vanwege de onbekendheid van de omgeving met de werkwijze SE en functioneel specificeren wordt een nadrukkelijk beroep gedaan op het begeleiden en coachen van betrokkenen. Daarbij zal ook afstemming met overige IPM-rollen over SE-methodieken en bijbehorende implementatie belangrijk zijn, om tot een robuust aanbestedingsdossier te komen. Profiel:  Heeft ervaring betreft multidisciplinaire complexe projecten;  Heeft ervaring met systeem denken (eisenboom, functieboom, objectenboom, de interne en externe relaties van systemen), life-cycle denken;  Is in staat zijn om op basis van SE methodieken tot een robuuste vraagspecificatie te komen die aansluit op het gekozen geïntegreerde-contract (E&C, D&C, DBFM o.i.d.);  Houdt zich op de hoogte van RWS-brede SE standaarden (leidraad SE, Leidraad RAMS, Basisspecificaties e.d.);  In staat snel te schakelen van abstract naar concreet en daarbij resultaatgericht;  Ervaring in procesindustrie en/of maritieme sector is een pré;  Zorgt voor een integrale aanpak met een focus op de te behalen projectresultaten;  Handelt naar het inzicht dat een geïntegreerde benadering het gewenste resultaat oplevert en dat hiervoor samenwerken noodzakelijk is;  Denkt buiten de gebaande paden van de geijkte problemen en oplossingen en kijkt daarbij ook over de grenzen van het eigen vakgebied heen;  Weet complexe materie terug te brengen tot de essentie van het probleem of het belang;  Is in staat om SE-methodieken af te stemmen op de scope waarbinnen het project tot stand komt;  Weet besluiten op het juiste organisatieniveau te laten nemen;  Kan onder tijdsdruk naar behoren presteren  Kan omgaan met belangentegenstellingen;  Is een teamspeler en een doorzetter en schaalt tijdig op wanneer nodig. Producten &Activiteiten  Opstellen Work Breakdown Structure  Coördineren en begeleiden bij de invulling van werkpakketten in het project;  Coördineren van de werkzaamheden aangaande de totstandkoming van de contractspecificatie;  mee werken aan de inhoudelijke totstandkoming van de contractspecificatie; o Stelt mede vragen op voor de overleggen met de stakeholders in samenwerking met Omgevingsmanagement ; o Stelt mede de KES – SES – VS op conform stappenplan van projectopdracht tot vraagspecificatie (FBS, SBS, V&V, RAMS, FMECA e.d.);  Borgen van de kwaliteit van de vraagspecificatie o Zorg voor een SMART formulering contractspecificatie; o coördineren van de interne en externe kwaliteitsborging (reviews, toetsen) van de contractspecificatie; o inhoudelijk beoordelen van producten op het gebied van SE; o Borgen van Verificatie en Validatie criteria in de contractspecificaties; o Borgen van een transparant en traceerbaar ontwerpproces; o Bewaken van Integrale consistentie en juistheid contractspecificaties ; o Signaleren en coördineren o.b.v. risico’s (bv. Tegenstrijdigheden contractspecificaties); o Benoemt raakvlakken met andere disciplines en zorgt mede voor de beheersing van de raakvlakken;  coachen van specialisten in het totstandkomingsproces KES – SES – VS;  adviseren van en rapporteren aan de Technisch Manager aangaande SE producten;  Adviseren rondom ontwerpkeuzes en inrichting/structuur contractspecificaties;  beheert project gerelateerde digitale informatie m.b.t. contractspecificatie, opnemen en ontsluiten van bestanden in CONNECT;  inlezen en beoordelen van (ontwerp)tekeningen m.b.v. Functie-eisen – adviesvaardigheden;  Levert informatie voor de te maken kostenramingen;  Voert overleg met specialisten/adviseurs en rapporteert de voortgang en knelpunten; Competenties  Samenwerken  Overtuigingskracht  Plannen & Organiseren  Proactief  Resultaatgericht  Analyseren  Structureren Kennis  Projectmatig werken basics  Relaties (kennis/ervaring beheren van de vraagspecificatie in GRIP is een pré)  Kennis van Basisspecificaties  Geïntegreerde Contractvormen  CONNECT  Scheepsbouw

Terug

Senior RAMS Consultant

RWS

Onze klanten

Onze klanten zijn drukbezette beheerders van technische infrastructuur met de verantwoordelijke taak om OV, energie en water betrouwbaar, veilig en betaalbaar te houden. Wij helpen onze klanten om deze assets te optimaliseren. Niet met saaie plannen en sheets, maar juist met daadkracht en enthousiasme. Zo vinden we oplossingen die impact hebben en voorbereid zijn op de druk van de toekomst.