STRATEGISCH ASSETMANAGEMENTPLAN ALS RICHTLIJN VOOR ENERGIETRANSITIE

Zoals alle netbeheerders in Nederland staat ook Westland Infra, de netbeheerder voor huishoudens en vooral grote gasafnemers in de glastuinbouw in het Westland en Midden-Delfland, voor de uitdaging van de energietransitie. Daarom is er veel aandacht nodig voor het onderhouden en het vernieuwen van het gas- en elektriciteitsnetwerk.

BELANGRIJKE SCHAKEL

Consultant Bas van Schie: “Binnen Westland Infra is ruim 2 jaar geleden het Assetmanagementteam opgericht. Dit team vormt de belangrijkste schakel tussen de bedrijfsdoelstelling op strategisch niveau en de uitvoering op tactisch en operationeel niveau. Het is dus aan het team om met weloverwogen antwoorden te komen op vragen als welke investeringen nog gedaan (moeten) worden in het gasnet en welke uitbreidingen er nodig zijn voor het elektriciteitsnet.”

HÉT INSTRUMENT

“Kanttekening daarbij: de verantwoordelijkheden van het AM-team waren nog niet helder geformuleerd en afgebakend. Het Strategisch Assetmanagementplan (SAMP) is noodzakelijk om de rollen en verantwoordelijkheden scherp te stellen en is hét instrument om richting te geven aan assetmanagementactiviteiten. Onder andere door bedrijfsdoelstellingen te vertalen naar assetmanagementdoelstellingen en om de concrete invulling daarvan te beschrijven.”

CONCREET PLAN

“In het geval van Westland Infra hebben wij het SAMP gemaakt en de begeleiding ervan binnen de organisatie verzorgd. Met als startpunt: sparren met de assetmanager. Die vooraf één heel duidelijke eis had: het moest geen dik theoretisch boekwerk worden, maar een kort en bondig, helder en concreet plan. Dat is het dan ook geworden. De processen en de verantwoordelijkheden zijn in kaart gebracht. Er is overzicht gecreëerd in hoe de activiteiten van het AM-team bijdragen aan het optimaal beheren van de assets.”

ISO55000

“Met name voor dat laatste was het belangrijk dat het opdrachtgeverschap overging van Operationeel netbeheer naar het AM-team. Daarmee werd het AM-team ook echt de instantie die de lijnen uitzet voor de lange(re) termijn. Juist door het combineren van een pragmatische insteek met kennis van ISO55000, sluit het SAMP naadloos aan op de al bestaande AM-processen binnen Westland Infra EN fungeert het als richtlijn voor de energietransitie.”

MEER INFORMATIE?

Meer weten over dit project in het bijzonder en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Bas van Schie, consultant bij Stevin. Dat kan telefonisch (06 42 71 95 25) en/of via e-mail.

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

¨Storingen verhelpen is natuurlijk belangrijk. Maar veel belangrijker is het voorkomen ervan. Ook Stedin, de netbeheerder in Zuid-Holland was daarvan doordrongen. En hoe raar dat ...

Energie Transitie

Liander is als netbeheerder actief in grote delen van de provincies Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland en voorziet meer dan drie miljoen huishoudens ...

Energie Probleemoplossing

¨Als iets cruciaal is voor het realiseren van Smart Grids en voor het daarbinnen ontwikkelen van nieuwe diensten, dan is het laagspanning. Bovendien is ...

Energie Probleemoplossing