¨Als iets cruciaal is voor het realiseren van Smart Grids en voor het daarbinnen ontwikkelen van nieuwe diensten, dan is het laagspanning. Bovendien is de verwachting dat problemen en kansen als gevolg van de energietransitie juist als eerste gaan spelen op laagspanning. Tegen die achtergrond kregen wij van Liander Strategie & Innovatie de opdracht om, samen met een team van technisch specialisten van Liandon Energy Consulting (het technisch onderzoeksbureau binnen Liander), de economische haalbaarheid te onderzoeken van een LS-meetsysteem, voluit een laagspanning meetsysteem. Een innovatie die meten op laagspanning mogelijk zou kunnen maken.¨ Aan het woord is Stevin-consultant Jelena van Gelder. Die terugkijkt op een uitdagend project.

PUUR BUSINESS DEVELOPMENT

¨Mijn primaire rol daarin was het verzamelen van expliciet voor deze innovatie geschikte use cases. Om op basis daarvan de input te leveren voor het uitwerken van de technische specificaties. En daarna de baten van de verschillende use cases door te vertalen in één integrale business. Puur business development dus.¨

¨Over het uitdagende van dit project, dat zat hem natuurlijk voor een groot deel in het feit dat heel lastig te voorspellen was wat de energietransitie precies zou kunnen betekenen voor een netbeheerder als Alliander. Al was het maar omdat daarover tal van verschillende en vaak uiteenlopende meningen en visies de ronde deden. Daardoor was de waardebepaling van nieuwe concepten nogal arbitrair.¨

BUSINESS RELEVANTIE

¨Vandaar dat het ook in dit project heel belangrijk was om scherp te zijn. Om goed door te vragen. Om tot de kern van de behoefte door te dringen. En deze echt helder te krijgen. Bovendien was het essentieel – het ging immers voornamelijk om behoeftes in de toekomst – om te werken met scenario’s. Want alleen op basis daarvan kon ik zo kwantitatief mogelijk iets zinnigs zeggen over de business relevantie van dit nieuwe concept. Dat is gelukt! Mede dankzij veel steun en betrokkenheid op alle niveaus binnen Alliander. Die was, zoals vrijwel altijd, cruciaal om een innovatief concept als dit LS meetsysteem succesvol naar de uitrolfase te brengen.¨

MEER INFORMATIE?

Meer weten over dit project in het bijzonder en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Jelmer van der Weide, consultant bij Stevin. Dat kan telefonisch of via de mail.

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

¨Storingen verhelpen is natuurlijk belangrijk. Maar veel belangrijker is het voorkomen ervan. Ook Stedin, de netbeheerder in Zuid-Holland was daarvan doordrongen. En hoe raar dat ...

Energie Transitie

Liander is als netbeheerder actief in grote delen van de provincies Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland en voorziet meer dan drie miljoen huishoudens ...

Energie Probleemoplossing

BETERE INTERNE DATAKWALITEIT Het begon in 2019 met het ondersteunen van het team van Verbindingsofficieren binnen ProRail. Ter verbetering van de interne datakwaliteit. Inmiddels ...

Mobiliteit Probleemoplossing