Liander is als netbeheerder actief in grote delen van de provincies Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland en voorziet meer dan drie miljoen huishoudens van gas en stroom. Om dat zo mogelijk nog beter te kunnen doen, had Liander een vurige wens: haar netwerken datagedreven kunnen beheren.

SCHAKELTIJDEN OP WIJKNIVEAU

¨Om dit te bereiken werden vanuit de afdeling Assetmanagement binnen Liander tal van Smart Grid projecten geïnitieerd. Project FlexOVL was er daar één van. Daarbij ging het om het realiseren van een nieuwe digitale schakeling van de openbare verlichting. Maar dan wel op een dusdanige manier dat de schakeltijden op wijkniveau konden worden bepaald. Met alle flexibiliteit van dien voor de gemeente. Bijvoorbeeld waar het ging om het bepalen van het aantal branduren. Korter met het oog op besparing en dus meer duurzaamheid, langer met het oog op meer veiligheid.¨

SNELLER STORINGEN LOKALISEREN

Katelijn van de Berg, die namens Stevin projectleider was voor dit verschillende projecten omvattende Smart Grid digitaliseringsproces. ¨Een tweede project betrof i-Net. Dit zorgde voor een elektriciteitsnet dat van afstand waargenomen en bediend kon worden. En wel op een spanningsniveau van 10kV of 20kV. Daardoor werd het mogelijk om door middel van distributie automatisering storingen niet alleen sneller te lokaliseren maar ook nog eens sneller op te lossen. Bovendien verschafte het meer inzicht in de invloed van decentraal opgewekte energie op het distributienet.¨

MEENEMEN IN PROJECTDOELEN

Katelijn van de Berg: ¨Mijn verantwoordelijkheid was vooral het voorbereiden van de realisatiefase van beide genoemde projecten. Zodat Liander van daaruit vol vertrouwen kon starten met de grootschalige uitrol ervan. Dat is gelukt. Vooral door de betrokkenen binnen Liander mee te nemen in de projectdoelen. En zeker ook door hen inzicht te verschaffen in een voor te bereiden op deze voor én Liander als geheel en voor elke betrokkene op zich nieuwe innovatieve technieken.¨

MEER INFORMATIE?

Meer weten over dit project in het bijzonder en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Jelmer van der Weide, consultant bij Stevin. Dat kan telefonisch of via de mail.

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

¨Storingen verhelpen is natuurlijk belangrijk. Maar veel belangrijker is het voorkomen ervan. Ook Stedin, de netbeheerder in Zuid-Holland was daarvan doordrongen. En hoe raar dat ...

Energie Transitie

BETERE INTERNE DATAKWALITEIT Het begon in 2019 met het ondersteunen van het team van Verbindingsofficieren binnen ProRail. Ter verbetering van de interne datakwaliteit. Inmiddels ...

Mobiliteit Probleemoplossing

¨Als iets cruciaal is voor het realiseren van Smart Grids en voor het daarbinnen ontwikkelen van nieuwe diensten, dan is het laagspanning. Bovendien is ...

Energie Probleemoplossing