¨Met zo´n twee miljoen aansluitingen, beheert Stedin het energienet van het grootste deel van de randstad. Ze doet dat in een energielandschap dat de laatste jaren danig aan het veranderen is. Tal van initiatieven op het gebied van duurzame energie onderstrepen dat. Bovendien zal de ophanden zijnde energietransitie het huidige energiesysteem alleen nog maar verder onder druk zetten.¨
Aan het woord is Stevin-consultant Michiel van Ardennen. Aan hem mede de verantwoordelijkheid om het Stedin energienetwerk toekomstbestendig te maken. De rode draad daarbij: zorgen voor een voor de toekomst wendbaar energienetwerk voor Stedin..

Michiel van Ardennen: ¨Om te beginnen hebben we gezorgd dat Stedin door het professionaliseren van het asset lifecycle management efficiëntere en maatschappelijk betrokken keuzes kon maken. In dat proces was ik als business consultant met name actief als brug tussen enerzijds de zakelijke wensen en anderzijds de mogelijkheden op het gebied van IT.¨

ONMISBARE SCHAKEL

¨Ik was verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van de definitiefase van meerdere projecten, die uiteindelijk dienden te resulteren in breed gedragen oplossingen. Deze lagen voornamelijk binnen het domein van big data. Het vergaren en analyseren daarvan was een onmisbare schakel in het echt klaarstomen van Stedin voor de uitdagingen van de toekomst.¨

¨Daartoe heb ik onder meer, als onderdeel van conditiegebaseerd onderhoud, een nieuwe componentregistratie uitgewerkt en geïmplementeerd. Deze koppelde assets en storingen. Cruciaal voor het bepalen van de assetprestaties en het verbeteren van de daarbij horende besluitvormingsprocessen. Veranderingen in zowel het IT landschap van Stedin als in het dagelijkse werk van specialisten, analisten, monteurs waren daarvoor nodig. Aan mij om de daarbij horende analytics capability te implementeren.¨

UNIFORM EN BEGRIJPELIJK

¨Noodzakelijk daarbij was zeker het ´simpel´ maken van complexe vraagstukken. Zodat een uniform en begrijpelijk beeld ontstond bij alle betrokkenen. Tegen die achtergrond werden onder meer een beheerproces voor data invoering opgezet en een omgeving voor data scientists ingericht voor een uniforme en geborgde wijze van modelontwikkeling. Allemaal wezenlijke zaken op weg naar een daadwerkelijk toekomstbestendig elektriciteits- en gasnet voor Stedin.¨

MEER INFORMATIE?

Meer weten over dit project in het bijzonder en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Jelmer de Wilde, consultant bij Stevin. Dat kan telefonisch of via de mail.

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

Het verbeteren van de datakwaliteit binnen ProRail, dat was het primaire doel van dit project. Martijn Frijns: “Wat dat betreft zijn er dan ook ...

Mobiliteit Transitie

¨Storingen verhelpen is natuurlijk belangrijk. Maar veel belangrijker is het voorkomen ervan. Ook Stedin, de netbeheerder in Zuid-Holland was daarvan doordrongen. En hoe raar dat ...

Energie Transitie

Liander is als netbeheerder actief in grote delen van de provincies Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland en voorziet meer dan drie miljoen huishoudens ...

Energie Probleemoplossing