Het verbeteren van de datakwaliteit binnen ProRail, dat was het primaire doel van dit project. Martijn Frijns: “Wat dat betreft zijn er dan ook concrete resultaten geboekt. Zoals een opleiding voor monteurs en analisten om ervoor te zorgen dat zij data landelijk op een uniforme wijze analyseren. Waardoor analysefouten in de toekomst worden voorkomen. Bovendien wordt een traject opgestart om de binnen ProRail gebruikte algoritmes aan te passen. Waardoor de betrouwbaarheid van de data structureel verbetert.”

Eerst wat duiding. Want om te begrijpen waar het om gaat bij het ProRail project ´Ketenanalyse Spoorgeometrie´ is het belangrijk te weten wat spoorgeometrie is. Welnu, bij spoorgeometrie hebben we het over het meten en communiceren van de conditie en de ligging van het spoor ten opzichte van de (veilige) norm. Bepalende factoren daarbij zijn de slijtage van de spoorstaven (rails), de ligging van dwarsliggers en de ondergrond. Ieder voor zich, maar ook in combinatie met elkaar. Omwille van de veiligheid en het onderhoud van het spoor wordt het daarom ook periodiek gemonitord. Als vooraf vastgelegde grenswaarden worden overschreden, wordt daar op geacteerd. 

Nog meer informatie vooraf: het van november 2021 tot maart 2022 lopende project ´Ketenanalyse Spoorgeometrie´ is een direct resultaat van het eveneens door Stevin van mei 2021 tot oktober 2021 uitgevoerde ´Visieproject datadomein spoorgeometrie´.

Bij beide projecten was Martijn Frijns de verantwoordelijke Stevin consultant: “De kwaliteit van de data, daar begint het natuurlijk. Hoe beter die kwaliteit, hoe beter en gerichter er op geacteerd kan worden. Maar als de data niet de gewenste duidelijkheid, maar juist discussie opleveren, dan raak je steeds verder van huis. Door de hele keten heen. Dan worden onderhoudsaannemers nodeloos extra belast. Dan wordt de verkeersleiding onnodig extra belast. Dan worden discussies tussen ProRail en aannemers lastiger te voeren. Dan wordt de veilige berijdbaarheid van het spoor minder aantoonbaar. Dan wordt het vertrouwen in de data minder en minder. En ja, dan loopt ProRail mogelijk ook veiligheidsrisico´s.”

Van aanvoelen naar aantonen

Wat tijdens het project al vrij snel duidelijk werd, was dat binnen de ProRail organisatie vaak eigenlijk heel goed werd aangevoeld waar problemen met betrekking tot datakwaliteit ontstonden en wat de oplossingen waren. Martijn Frijns weer: “Maar ja, aanvoelen is niet echt aantonen. Zeker niet als het gaat om communicatie tussen de pure technici en het management van de organisatie. Die willen nog wel eens langs elkaar heen praten. Waardoor besluitvorming soms moeizaam gaat en verbetering uitblijft .”

Zaak dus om dat begrip te herstellen. Om een brug te slaan tussen technici en management, tussen alle schakels die samen de keten vormen met betrekking tot spoorgeometrie. Martijn Frijns: “Aan ons om iedereen binnen de keten, letterlijk en figuurlijk deelgenoot te maken van het geheel. Want alleen dan wordt iedereen binnen de keten zich bewust van zijn rol, zijn plaats binnen de keten. En van het feit dat alle onderdelen van de keten voor hun functioneren van elkaar afhankelijk zijn. Niet zonder elkaar kunnen.”

Het verbeteren van de datakwaliteit binnen ProRail, dat was het primaire doel van dit project. Martijn Frijns: “Wat dat betreft zijn er dan ook concrete resultaten geboekt. Zoals een opleiding voor monteurs en analisten om ervoor te zorgen dat zij data landelijk op een uniforme wijze analyseren. Waardoor analysefouten in de toekomst worden voorkomen. Bovendien wordt een traject opgestart om de binnen ProRail gebruikte algoritmes aan te passen. Waardoor de betrouwbaarheid van de data structureel verbetert.”

Bewuste samenwerking

Martijn Frijns koos bij dit project bewust voor samenwerking met collega Nick Bel: “Niet alleen om, zoals we bij Stevin heel vaak doen, te kunnen sparren. Vooral omdat Nick een echte ProRail achtergrond heeft en mede daardoor over nog meer specifieke technische kennis beschikt dan ik. Met alle prettige gevolgen, lees nog meer zekerheid, van dien waar het gaat om onze analyses.”

Over waarom dit project Stevin en hem in het bijzonder op het lijf is geschreven, hoeft Martijn niet lang na te denken: “Heel simpel eigenlijk. Omdat waar wij voor staan, Activating Potential, hier ook echt aan de orde is. De antwoorden zijn vaak al bekend, maar ze moeten wel op de juiste manier op de juiste plek terecht komen.
Zo was het essentieel om alle partijen, alle betrokken schakels in de keten mee te krijgen. In het besef dat ze weliswaar ieder voor zich van belang zijn, maar vooral dat ze elkaar nodig hebben. Dat ze juist in gezamenlijkheid echt in hun kracht komen te staan. Zodat ze op basis van over en weer vertrouwen, vol vertrouwen de samenwerking met elkaar zoeken. Blijven zoeken ook. Om keer op keer verbeterslagen te maken. Die weer tot verdere verbeterslagen leiden.”

Tot elkaar brengen

“Waar het gaat om mij persoonlijk: door mijn werktuigbouwkundige achtergrond, ingebed in mijn kennis op het terrein van technologie management, spreek ik de taal van én de techniek én van het management. Daardoor kan ik net als al mijn collega´s bij Stevin binnen organisaties – in dit geval dus ProRail – verschillende werelden, verschillende afdelingen tot elkaar te brengen. En tot vruchtbare samenwerking. Want als één ding voor mij duidelijk is, dan is het dat, hoe hoogtechnisch soms ook het werk, het altijd draait om mensen. Ja, de mensen moeten het uiteindelijk doen. Samen.”

Meer informatie?

Meer weten over dit project en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Martijn Frijns.

Klant:
ProRail
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

¨Storingen verhelpen is natuurlijk belangrijk. Maar veel belangrijker is het voorkomen ervan. Ook Stedin, de netbeheerder in Zuid-Holland was daarvan doordrongen. En hoe raar dat ...

Energie Transitie

BETERE INTERNE DATAKWALITEIT Het begon in 2019 met het ondersteunen van het team van Verbindingsofficieren binnen ProRail. Ter verbetering van de interne datakwaliteit. Inmiddels ...

Mobiliteit Probleemoplossing

"Basis gelegd voor betere mobiliteit en daarmee voor meer participatie" De groeiende trek naar grootstedelijke gebieden laat ook Den Haag niet ongemoeid. Het inwonertal ...

Mobiliteit