Steeds meer en meer vraag naar elektriciteit. Steeds meer en meer druk op ons elektriciteitsnetwerk. Met als gevolg: netcongestie. Tik het in als zoekwoord en de probleemsituaties vliegen je om de oren. Bedrijventerreinen die niet kunnen uitbreiden. Individuele bedrijven die wel van het gas willen maar niet kunnen. Een complete net nieuw opgeleverde woonwijk die zonder stroom zit….
Een mogelijke oplossing, of op zijn minst een deel daarvan: het beter benutten van het lokale spoor. Want de netten van de OV-bedrijven in ons land voor metro, tram en trolleybussen worden niet volledig benut. Hun restcapaciteit zou dus gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Zowel intern (denk aan laadpalen voor de eigen elektrische bussen) als extern (denk aan laadpalen voor bijvoorbeeld bouwmaterieel).

Initiatieven ontwikkeld

Die gedachte op zich is niet nieuw. Sterker nog, her en der in ons land zijn de laatste jaren al initiatieven ontwikkeld voor, zoals het officieel heet, parallelle benutting van lokaal spoor. Maar het gebeurt allemaal erg versnipperd, ieder op zich, ieder voor zich. Tot nu dus. Want sinds half december is er de Kennis- en Innovatieagenda voor parallelle benutting van lokaal spoor. Opgesteld door Stevin Consultants. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op verzoek van de Topsector Energie.

Stevin-consultant Laura Groenendijk: “Het GVB, Hermes, de HTM, de provincie Utrecht, de RET, met al die lokale OV-partijen hebben we uitvoerig gepraat. Net als met tal van andere partijen in de sector. Zoals Dynniq, DOVA, ProRail en Ricardo. Ze zijn zich allemaal meer dan bewust van de problematiek van netcongestie. Zien ook allemaal wel degelijk een rol voor zich weggelegd  op weg naar de oplossing. Willen die uitdaging ook meer dan graag aangaan. Maar, en dat was toch wel de rode draad in al hun verhalen, waar het hen aan ontbreekt: een trekker, een centraal punt, een soort van epicentrum voor en rond alles wat ook maar even komt kijken bij parallelle benutting van lokaal spoor.”

Concrete vervolgstappen

Dus wat staat er in het rapport letterlijk bovenaan een lijstje van aandachtsgebieden, inclusief concrete vervolgstappen:

  • Rollen en verantwoordelijkheden: Stel een bestuurlijk orgaan op dat samen met IenW en EZK een visie en agenda opstelt waarin rollen, verantwoordelijkheden en eigenaarschap duidelijk worden.

Gevolgd door, ook letterlijk, zaken als:

  • Kennisdeling: Faciliteer kennisdeling vanuit een overkoepelend programma onder leiding van IenW en EZK en probeer aansluiting te vinden bij bestaande platformen. Zoek samenwerking en leer van collega-vervoerders.
  • Financiën en capaciteit: Zorg vanuit het bestuurlijk orgaan dat IenW en EZK het financiële beleid onderdeel maken van hun visie en maak financiële ruimte vrij voor pilots en extra (technisch) personeel.
  • Pilots en innovaties: Start pilots vanuit een overkoepelend programma waarbij Lokaal Spoor partijen, netbeheerders, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken, en laat dit parallel lopen aan wet- en regelgeving.

Over concrete vervolgstappen: inmiddels wordt met de opdrachtgever gesproken over het verder vormgeven en invullen van de net genoemde punten. Zodat initiatieven tot parallelle benutting van lokaal spoor ook daadwerkelijk optimaal benut worden.

Meer synergie

Maarten de Vries, Programmamanager Smart Energy bij Topsector Energie is blij met het rapport en al helemaal met de aanbevelingen: “Neem zoiets als dat bestuurlijk orgaan. Wat dat ook wordt, de essentie is dat er sprake is van centralisatie. Dat kan alleen maar meer samenwerking, meer synergie en meer kruisbestuiving opleveren. Door de hele lokaal spoorsector heen. Partijen overstijgend. Partijen samenbrengend. Nog een voordeel van het rapport? Het is onafhankelijk. Het zet objectief de mogelijkheden en kansen van lokaal spoor als onderdeel van de oplossing van een steeds urgentere kwestie als de netcongestie neutraal op een rij. En daarmee op de kaart. Waarmee het een ideaal hulpmiddel is om mede een einde te maken aan netcongestie en daarmee serieus werk te maken van de energietransitie. En ja, het is ook rapport dat eens te meer duidelijk maakt hoe goed Stevin thuis is in de werelden van het openbaar vervoer en van de energie.”

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Laura Groenendijk (groenendijk@stevin.com) of Michiel van der Zanden (vanderzanden@stevin.com)

Klant:
Tags:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

¨Storingen verhelpen is natuurlijk belangrijk. Maar veel belangrijker is het voorkomen ervan. Ook Stedin, de netbeheerder in Zuid-Holland was daarvan doordrongen. En hoe raar dat ...

Energie Transitie

Liander is als netbeheerder actief in grote delen van de provincies Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland en voorziet meer dan drie miljoen huishoudens ...

Energie Probleemoplossing

¨Als iets cruciaal is voor het realiseren van Smart Grids en voor het daarbinnen ontwikkelen van nieuwe diensten, dan is het laagspanning. Bovendien is ...

Energie Probleemoplossing