Een gemeente in midden-Nederland wil een nieuwe woonwijk realiseren. Vanuit de duurzaamheidsambitie wordt geen aardgasnet aangelegd als warmtevoorziening. De nabij gelegen zuiveringslocatie van een waterschap produceert biogas met een slibvergister. Deze vergister biedt ruimte voor meer biogasproductie waardoor een unieke kans wordt gecreëerd om de woningen van duurzame energie te voorzien.

Duurzame energie kan worden geleverd aan woningen door:

  • het biogas direct aan de woningen aan te bieden met een biogasnet (BioNET) of
  • het biogas om te zetten in warmte en via een warmtenet te leveren aan de woningen

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (afgekort DGO) en Stevin Technology Consultants hebben gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welk systeem het meest haalbaar is. Op basis van de aanbevelingen zijn de gemeente, het waterschap en Alliander momenteel in overleg over de realisatiefase.

MEER INFORMATIE?

Meer weten over dit project in het bijzonder en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Jelmer van der Weide, consultant bij Stevin. Dat kan telefonisch of via de mail.

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

Liander is als netbeheerder actief in grote delen van de provincies Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland en voorziet meer dan drie miljoen huishoudens ...

Probleemoplossing

BETERE INTERNE DATAKWALITEIT Het begon in 2019 met het ondersteunen van het team van Verbindingsofficieren binnen ProRail. Ter verbetering van de interne datakwaliteit. Inmiddels ...

Probleemoplossing

¨Als iets cruciaal is voor het realiseren van Smart Grids en voor het daarbinnen ontwikkelen van nieuwe diensten, dan is het laagspanning. Bovendien is ...

Probleemoplossing