Beloofd is beloofd! Dus toen provider Delta zijn klanten in het kader van Project Wijkcentrum 2.0 een verhoging van hun internetsnelheid tot maar liefst 400MB/s in het vooruitzicht stelde, wist men dat het waarmaken daarvan een uitdaging zou worden.
Stevin-consultant Huub de Vaan: ¨Zeker, want het halen van hogere snelheid was in geen geval mogelijk via de bestaande infrastructuur. Met uitzondering van het coaxnetwerk moest dan ook het complete transmissienetwerk worden vernieuwd.¨
Collega Stevin-consultant Robin Coester: ¨Dat behelsde onder meer nieuwe glasvezelverdeelvelden in de veertien lokale datacenters (LDC´s), nieuwe zend/ontvangers in deze LDC’s en nieuwe glasvezel nodes, glasvezelknooppunten dus, in zo´n 350 wijkcentra. Plus nieuwe CMTS apparatuur in de lokale datacenters, nieuwe modems voor zo´n 40.000 klanten, het schoonmaken van glasverbindingen en het plaatsen van nieuwe kasten en voeding in de LDC’s.¨

GRONDIGE WERKVOORBEREIDING

Huub de Vaan weer: ¨Een project als dit – een project dat Stevin op het lijf is geschreven – staat of valt met een grondige werkvoorbereiding, samenwerking en teamverband. Vandaar dat een projectbrede stuurgroep werd opgericht. Waarin gewerkt werd aan de hand van heldere en scherpe afspraken. Zodat iedereen van elkaar wist wat men aan elkaar had. En de stuurgroep zich echt ontwikkelde tot een hecht team. Waarin in alle opzichten goed werd samengewerkt!¨
Robin Coester: ¨Deze samenwerking ging overigens verder dan alleen binnen de stuurgroep. Neem de vele externe partijen (leveranciers, onderaannemers) die bij het project betrokken waren. Met het oog op een zo optimaal mogelijk eindresultaat was het ook zaak hen mee te krijgen in de planning¨.

NIEUWE MODEMS

Alhoewel door een vertraging in de aanbesteding van de glasvezel nodes en bij de aanschaf van de nieuwe modems – hardware die zonder meer cruciaal is voor het bereiken van de toegezegde hogere internetsnelheid – de planning niet helemaal is gehaald, liep het project(management) op rolletjes.

Huub de Vaan tot slot: ¨Beloofd is niet alleen beloofd, maar ook waargemaakt! Wat Delta met Project Wijkcentrum 2.0 voor ogen had in zonder meer bereikt. De aanzienlijk hogere internetsnelheid, in combinatie met de kwaliteit van de verbindingen hebben ervoor gezorgd dat de internetbeleving van de Delta klanten er met sprongen op is vooruitgegaan!¨.

MEER INFORMATIE?

Meer weten over dit project in het bijzonder en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Robin Coester, consultant bij Stevin. Dat kan telefonisch of via de mail.

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

¨De Nieuwe Keersluis Limmel was het eerste ´natte´ DBFM contract (DBFM staat voor Design, Build, Finance, Maintain) ter wereld. Het bijzondere aan deze contractvorm: ...

Overheid Rolinvulling

¨Een sluizenproject in Eefde bij Lochem in de Achterhoek, één in Limmel, bij Maastricht, Zuid-Limburg en nog één in de gemeente IJmond, in Noord-Holland. ...

Overheid Rolinvulling