ONDERHANDELEN OVER DE ZON

Het is begin 2015. Een brief van de RvO ploft op de mat bij drinkwaterbedrijf Vitens. De brief bevat het antwoord op de aangevraagde subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen op 5 locaties. Tot ieders verbazing zijn alle subsidieverzoeken gehonoreerd! Er is natuurlijk wel een aantal eisen, zo moet de bestelling binnen een jaar zijn gedaan en moeten alle 5 locaties binnen twee jaar volledig operationeel zijn.

Een uitdaging. De business case was niet klaar en dus was er geen akkoord voor een investering vanuit de Vitens directie. De gekozen locaties voor zonnepanelen bleken maar voor de helft daadwerkelijk beschikbaar en de verwachte terugverdientijd van de zonnepanelen was onrealistisch.

Aan mij de taak om als projectmanager het project uit te voeren. Dit betekende dat ik naast de interne zaken, ook de eisen van de RVO moest waarmaken. Allereerst: de RVO om uitstel vragen zodat er een realistisch plan gemaakt kan worden. Tegelijkertijd ben ik begonnen met de inventarisatie van de locaties zodat het programma van eisen voor de aanbesteding gemaakt kon worden. Een risico; zonder uitstel waren alle inspanningen en gemaakte kosten voor niets.

Tijdens deze inventarisatie speelden verschillende belangen: degene die verantwoordelijk was voor het dak, wilde de panelen op het veld en andersom. Zo liepen we van het kastje naar de muur, of eigenlijk van dak naar veld en weer terug. Na alle daken en velden meermaals gezien te hebben, heb ik afspraken gemaakt waar alle partijen mee konden leven. ‘Lelijk’ en ‘onnodig’ waren verboden woorden bij deze afspraken.

Inmiddels zijn vier locaties opgeleverd, de vijfde is bijna klaar. Onder de noemer ‘wegens succes verlengd’ is zelfs subsidie aangevraagd voor een zesde locatie. Tijdens de officiële opening kreeg ik het grootste compliment van Birgitta Kramer, manager duurzaamheid:

‘Zonder Rein was dit project nooit geslaagd’

MEER INFORMATIE?

Meer weten over dit project in het bijzonder en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Rein Boshuisen, consultant bij Stevin. Dat kan telefonisch of via de mail.

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

¨Storingen verhelpen is natuurlijk belangrijk. Maar veel belangrijker is het voorkomen ervan. Ook Stedin, de netbeheerder in Zuid-Holland was daarvan doordrongen. En hoe raar dat ...

Energie Transitie

Liander is als netbeheerder actief in grote delen van de provincies Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland en voorziet meer dan drie miljoen huishoudens ...

Energie Probleemoplossing

BETERE INTERNE DATAKWALITEIT Het begon in 2019 met het ondersteunen van het team van Verbindingsofficieren binnen ProRail. Ter verbetering van de interne datakwaliteit. Inmiddels ...

Mobiliteit Probleemoplossing