UITGEBALANCEERD TRANSITIEPROGRAMMA VOOR VERDUURZAMING WARMTENET EN AMERCENTRALE

Programma opzetten en managen

Aan associate Stevin-consultant John den Brave om het programma om beide te realiseren op te zetten en te managen: “De complexiteit in dit project was vooral de continuering en de uitbreiding van de warmtelevering, zoals opgenomen in de Regionale Energie Strategie (RES) in het kader van de Warmtetransitie. In de wetenschap dat de Amercentrale, de belangrijkste warmtebron van het warmtenet in de regio, in 2025 sluit.”

Scenarioanalyses

Om het nog complexer en daarmee nog uitdagender te maken: onderliggend speelden ook nog tal van kleine(re) projecten. Die vaak ook nog onderling van elkaar afhankelijk waren. Zaak dus om deze projecten helder in kaart te brengen, de samenhang tussen de diverse projecten inzichtelijk te maken en acties te definiëren. Daarvoor hebben we concreet een aantal scenarioanalyses gecombineerd met een solide businesscase onderbouwing. Dat alles ingebed in zorgvuldig stakeholdersmanagement richting de betrokken gemeenten Breda en Tilburg.

Uitgebalanceerd advies

Daarmee is dit project een typisch Stevin-project. Een project waar veel verschillende partijen met verschillende belangen spelen. Waar veel afwegingen moeten worden gedaan. Om uiteindelijk te komen tot een zo optimaal en zo uitgebalanceerd mogelijk advies. In de vorm van een transitieprogramma, dat recht doet alle betrokken partijen en hun belangen.

Gestructureerd verder bouwen

Het project heeft in totaal 6 maanden in beslag genomen. In die periode zijn met de deelnemende gemeenten onder meer afspraken gemaakt over warmtebronnen. Gegeven de weerstand bij enkele deelnemers tegen biomassa, is door middel van een pilot onderzoek gedaan naar geothermie als alternatieve warmtebron. Ook zijn tuinders in het gebied gepolst over mogelijkheden om warmte te leveren. Dat alles heeft geresulteerd in een transitieprogramma waarmee Ennatuurlijk als geheel én specifiek in de regio Breda gestructureerd verder kan bouwen aan haar energietransitie.

Foto: met dank aan Ennatuurlijk

Meer informatie?

Meer weten over dit project in het bijzonder en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Albert-Jan Egmond. Dat kan telefonisch (+31 6 53 60 14 05) en/of via e-mail. Informatie over de RES is te vinden op https://regionale-energiestrategie.nl/default.aspx

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

Het verbeteren van de datakwaliteit binnen ProRail, dat was het primaire doel van dit project. Martijn Frijns: “Wat dat betreft zijn er dan ook ...

Mobiliteit Transitie

¨Storingen verhelpen is natuurlijk belangrijk. Maar veel belangrijker is het voorkomen ervan. Ook Stedin, de netbeheerder in Zuid-Holland was daarvan doordrongen. En hoe raar dat ...

Energie Transitie

Liander is als netbeheerder actief in grote delen van de provincies Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland en voorziet meer dan drie miljoen huishoudens ...

Energie Probleemoplossing