Meer en complexer werk. Dat vraagt, dat schreeuwt om meer mensen. Maar ja, vind ze maar in deze oververhitte arbeidsmarkt, goede nieuwe medewerkers. Dat legt druk op de hele organisatie. Zo ook op de engineeringsafdeling, die zonder meer een sleutelpositie inneemt waar het gaat om de toekomst van Stedin.

Uitbesteden voor meer lucht en focus voor engineers en gestructureerd inzetten op talentontwikkeling

Tik www.stedin.net in en het staat er, helemaal bovenin, meteen naast het logo van Stedin: voor de nieuwe energiegeneratie. En dan niet in kleine lettertjes, nee, in hoofdletters. Energie nog vetgedrukt ook. Waarmee meteen duidelijk is waar het Stedin, met in totaal bijna 4 miljoen aansluitingen dé netbeheerder in het grootste deel van Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland, om gaat: de toekomst en daarmee de energietransitie.

Deze brengt voor Stedin niet alleen heel wat extra werk, maar zeker ook veel complexer werk met zich mee. Denk alleen maar aan steeds meer particulieren en bedrijven die steeds meer zelf opgewekte stroom toch maar al te graag willen kunnen terugleveren aan het net.

Meer en complexer werk. Dat vraagt, dat schreeuwt om meer mensen. Maar ja, vind ze maar in deze oververhitte arbeidsmarkt, goede nieuwe medewerkers. Dat legt druk op de hele organisatie. Zo ook op de engineeringsafdeling, die zonder meer een sleutelpositie inneemt waar het gaat om de toekomst van Stedin.

Dat verklaart waarom Stedin in november 2021 aanklopte bij Stevin. Voor het uitstippelen van een langetermijnvisie – voor de komende 10 tot 15 jaar – waar het gaat om de engineering binnen Stedin. Een half jaar later ligt deze visie er. Getiteld ´Visie op engineering in relatie tot de markt´. Opgesteld door Stevin consultants Emiel Trommelen en Ivo Schoemaker.

Meer werk met hetzelfde aantal medewerkers

Emiel: “Meer en complexer werk doen, wetende dat nieuwe medewerkers verre van makkelijk te krijgen zijn, ja, dan ga je dus op zoek naar manieren om met hetzelfde aantal medewerkers toch al dat extra werk te kunnen doen. Daarnaast zet je natuurlijk nog nadrukkelijker in op talentontwikkeling.”

Ivo: “We hebben in het kader van dit project uitvoerig gesproken met veel Stedin medewerkers. Wat ons al heel snel duidelijk werd, is dat engineers heel veel verschillende taken en verantwoordelijkheden hebben. Taken en verantwoordelijkheden die niet goed passen bij de talenten van de engineers. Denk aan veel administratieve taken en lange trajecten om tracé ontwerpen te maken. Hierbij gaan dus eigenlijk schatten aan hoogwaardige kennis en expertise verloren”.

Emiel weer: “De toekomst van Stedin betekent voor de engineers, voor de engineeringsafdeling dat ze het drukker en drukker zullen krijgen met het uitvoeren van meer en meer netberekeningen. Het mooie is dat juist daarin al hun kennis en kunde optimaal worden benut. Zonde dus dat ze daarnaast nu nog veel tijd moeten steken in de uitwerking van hun berekeningen, het tekenwerk en alle administratie die daarbij komt kijken. Hoeveel beter zou het niet zijn, hoeveel beter zou Stedin niet af zijn als ze hun kostbare tijd puur konden besteden aan netberekeningen.”

Ivo: “We adviseren daarom de rol van engineer te splitsen. Daarmee krijgen ze meer en meer lucht om zich te focussen op hun kerncompetenties. En worden ze op andere taken ondersteund. Door het werk dat daarbij komt kijken anders te beleggen of uit te besteden. Extern dus. Let wel, puur als ondersteuning. Werkzaamheden worden dus nadrukkelijk niet compleet afgestoten. Want Stedin wil, ook met het oog op de eigen toekomst, alles wat nu intern gebeurt allemaal in eigen huis kunnen blijven doen.”

Talenten ontwikkelen

“Om een simpele maar tegelijk o zo belangrijke reden: het interne opleidingsnetwerk moet zo breed mogelijk blijven. Want talenten zullen, eenmaal binnen bij Stedin, zeker in de huidige werknemers gestuurde arbeidsmarkt, uitgedaagd moeten worden, perspectief geboden krijgen. Want, en daar gaat het om, dan weet je werknemers te binden en te boeien.”

De lijn naar een mooie toekomst voor de engineeringsafdeling van Stedin staat. De adviezen en aanbevelingen van Emiel Trommelen en Ivo Schoemaker zijn door Stedin omarmd. Dus rest de vraag hoe zij terugkijken op dit project.
Emiel: “Het was echt een typisch Stevin project. Strategisch, tactisch, holistisch, systemisch, assetmanagement, alles kwam er samen. Dat maakte het heel uitdagend. Net als trouwens het krappe tijdsbestek waarin we moesten werken. Zo´n veelomvattend project als dit afronden binnen een paar maanden, en dat vol in coronatijd, ja, dat mag je gerust topsport noemen.”
Ivo: “Ook een toonbeeld van mensen meekrijgen. Juist daarom hebben we 27 interviews gehouden en workshops voor per keer zo´n 8 tot 10 medewerkers georganiseerd. Niet alleen om informatie en inzichten te vergaren, zeker ook om iedereen erbij te betrekken. Mee te nemen met en naar de toekomst.”

Grote betrokkenheid

Emiel weer: “Dat is zonder meer gelukt. De betrokkenheid binnen Stedin was groot. Dat sterkte ons in de overtuiging dat we goed bezig waren. En dat prikkelde weer onze durf om waar nodig verder te kijken, dieper te graven. Om zo helder mogelijk inzichtelijk te krijgen wat er werkelijk speelde. Zodat we de pijnpunten nog scherper kregen, konden benoemen en er op konden acteren.”

Sturen op kwaliteit

Lion van der Heijden / manager Netwerkontwikkeling Stedin

“Dat ze zelf engineers zijn, de Stevin-consultants, dat was echt van toegevoegde waarde. Ze spraken de taal van onze engineers. Konden zich helemaal in hen verplaatsen. Doorgronden ook. Mede daardoor stuurden ze niet op geld, maar eerst en vooral op kwaliteit. Wat zich uiteindelijk toch weer vertaalde in financieel voordeel.

Een tweede duidelijk pluspunt: hun onafhankelijkheid. En daarmee de buitenstandersblik. Daarmee keken ze, natuurlijk tegen de achtergrond van de energietransitie en de effecten daarvan voor onze organisatie en onze werkwijze, volledig objectief naar onze engineering.

Juist die combinatie van én zich kunnen verplaatsen in onze engineers én hun onafhankelijke buitenstaandersblik zorgde ervoor dat de Stevin-consultants ons op een heel prettige manier, maar daarom niet minder verhelderend een spiegel voorhielden. Om vanuit dat beeld samen met ons de weg in te slaan naar de toekomst.”

Meer informatie?

Meer weten over dit project en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Emiel Trommelen en/of Ivo Schoemaker.

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

Het verbeteren van de datakwaliteit binnen ProRail, dat was het primaire doel van dit project. Martijn Frijns: “Wat dat betreft zijn er dan ook ...

Mobiliteit Transitie

¨Storingen verhelpen is natuurlijk belangrijk. Maar veel belangrijker is het voorkomen ervan. Ook Stedin, de netbeheerder in Zuid-Holland was daarvan doordrongen. En hoe raar dat ...

Energie Transitie

Liander is als netbeheerder actief in grote delen van de provincies Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland en voorziet meer dan drie miljoen huishoudens ...

Energie Probleemoplossing