¨Een sluizenproject in Eefde bij Lochem in de Achterhoek, één in Limmel, bij Maastricht, Zuid-Limburg en nog één in de gemeente IJmond, in Noord-Holland. Drie sluizenprojecten die geografisch honderden kilometers uit elkaar liggen. Dat lijkt op het eerste gezicht een beetje teveel en op drie losse projecten, maar dat is het niet. Zeker niet!¨

Aan het woord is Jelena van Gelder, Stevin-consultant die bij Rijkswaterstaat als kwaliteitsmanager actief was op genoemde projecten. ¨Sterker nog, deze drie sluizen vallen onder één sluizenprogramma met in totaal vijf sluizen. Heel bewust, de keuze voor meer sluizen binnen één en hetzelfde project. Want juist daardoor kan elk afzonderlijk project leren van het andere.¨

HEEL EFFICIËNT

¨Dat werkt heel efficiënt. Want wat ik in het ene project doe en leer, pas ik direct ook toe op het andere. Om daar een voorbeeld van te geven: het interne proces rond een voorstel tot wijziging, een vtw. Stel: de aannemer doet een vtw op het contract, bijvoorbeeld omdat er meerwerk is. Met alle betrokken partijen in dit proces hebben we de rollen en verantwoordelijkheden scherper gedefinieerd en bekeken hoe dit proces in de praktijk verloopt. Met als resultaat dat we de vtw’s nu eens per twee weken niet alleen bespreken, maar er ook direct een besluit over nemen.¨

CULTUURVERANDERING

¨Om het nog concreter te maken: ik heb zelfs een fysiek bord neergezet met daarop alle vtw’s. Een totaaloverzicht dus. Daarnaast hebben we bepaalde spelregels voor het overleg opgesteld. Daardoor lukt het ons nu om binnen 45 minuten gedaan te krijgen wat voorheen vaak in anderhalf uur nog niet lukte. Dat mag je gerust een cultuurverandering in de manier van werken noemen. Dat wij die voor elkaar hebben gekregen, is vooral een kwestie van de juiste mix van menselijkheid en resultaatgerichtheid, van menselijke resultaatgerichtheid dus.¨

MEER INFORMATIE?

Meer weten over dit project in het bijzonder en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Jelmer de Wilde, consultant bij Stevin. Dat kan telefonisch of via de mail.

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

Beloofd is beloofd! Dus toen provider Delta zijn klanten in het kader van Project Wijkcentrum 2.0 een verhoging van hun internetsnelheid tot maar liefst ...

Rolinvulling

¨De Nieuwe Keersluis Limmel was het eerste ´natte´ DBFM contract (DBFM staat voor Design, Build, Finance, Maintain) ter wereld. Het bijzondere aan deze contractvorm: ...

Overheid Rolinvulling