¨De Nieuwe Keersluis Limmel was het eerste ´natte´ DBFM contract (DBFM staat voor Design, Build, Finance, Maintain) ter wereld. Het bijzondere aan deze contractvorm: ze stelt de opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering en het onderhoud ervan. In dit geval ging het bij het onderhoud om een periode van 30 jaar.¨ Aan het woord is Tycho van Houten, die namens Stevin als Manager Projectbeheersing (MPD) bij dit project betrokken was.

PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING

¨In ruil voor zijn verantwoordelijkheden krijgt de opdrachtnemer in deze contractvorm een vergoeding voor de geleverde diensten in de vorm van de prestaties op gebied van de beschikbaarheid van het object. Daarmee is dit project een zogeheten publiek private samenwerking (PPS). Waarbij Rijkswaterstaat een projectmanagementstructuur hanteerde, die 5 disciplines omvatte: Projectmanagement, Projectbeheersing, Contractmanagement, Technisch Management en Omgevingsmanagement. Mijn rol daarin als MPD was het aansturen van het team Projectbeheersing. Bovendien was ik verantwoordelijk voor de beheersing van de interne verantwoording van het project. Op aspecten als kwaliteit, risico, financiën, planning, capaciteit en Informatie.¨

LEERERVARINGEN UITDRAGEN

Zoals gezegd, de Nieuwe Keersluis Limmel was wereldwijd het eerste ´natte´ DBFM contract. En daarmee natuurlijk ook een primeur binnen Rijkswaterstaat. Tycho van Houten: ¨Daardoor was er een hoge mate van leren en ontdekken in de praktijk. Dit maakte het project extra uitdagend. Niet in de laatste plaats omdat het succes ervan voor een heel groot deel afhankelijk was van hoe goed en snel leerervaringen binnen het project werden uitgedragen. Een pro-actieve houding, verbindende capaciteiten, zich zaken snel eigen kunnen maken en afstemming met andere disciplines waren daarvoor essentieel¨.

Tegen die achtergrond was het zaak om de projectbeheersing perfect op orde te krijgen. Tycho van Houten hierover: ¨Speciaal met het oog daarop heeft niet alleen de managementinformatie in brede zin een duidelijke professionaliseringsslag gemaakt, maar is binnen het project Visual Management geïmplementeerd.¨

MEER INFORMATIE?

Meer weten over dit project in het bijzonder en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Jelmer de Wilde, consultant bij Stevin. Dat kan telefonisch of via de mail.

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

Beloofd is beloofd! Dus toen provider Delta zijn klanten in het kader van Project Wijkcentrum 2.0 een verhoging van hun internetsnelheid tot maar liefst ...

Rolinvulling

¨Een sluizenproject in Eefde bij Lochem in de Achterhoek, één in Limmel, bij Maastricht, Zuid-Limburg en nog één in de gemeente IJmond, in Noord-Holland. ...

Overheid Rolinvulling