De RET verzorgt het regionale vervoer in en rondom de stad Rotterdam met een heel duidelijke missie: perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer met de hoogste reizigerswaardering.

VERANDEREND VERVOERSLANDSCHAP

Stevin-consultant Rogier Pennings: ¨Om deze missie vooral waar te kunnen blijven maken, is het natuurlijk essentieel dat de RET klaar is voor alle denkbare varianten van een veranderend vervoerslandschap. Tegen die achtergrond heeft de RET ons dan ook gevraagd onderzoek te starten naar de mogelijkheden van een Smart Grid. Want, zo leert ook onze ervaring, een Smart Grid zou wel eens heel goed bruikbaar kunnen zijn bij zoiets als de opslag van remenergie. Of bij het gebruik van duurzame opwek. Dan wel bij ´peak saving´.¨

INTERN PERSPECTIEF

¨Het is natuurlijk zo dat een Smart Grid zich vaak lastig laat definiëren. Vandaar dat wij begonnen zijn om eerst vanuit intern perspectief te kijken naar waar de (toekomstige) behoeften van de RET liggen waar het gaat om energievoorziening. Vervolgens hebben wij daar ook adviseurs, leveranciers, klanten, andere vervoerders en kennisinstellingen bij betrokken. Om zo inzichtelijk te maken wat een samenwerking op energiegebied voor deze partijen kan betekenen.¨

ENERGIEVOORZIENING VAN DE TOEKOMST

¨Juist door vanuit verschillende perspectieven naar de vraagstelling te kijken, hebben wij de de aanleiding, de belangrijkste elementen en beoogde resultaten helder in kaart weten te brengen. Op deze manier hebben wij het containerbegrip Smart Grid toegesneden op, tastbaar gemaakt voor specifiek de RET, in het licht van de energievoorziening van de toekomst.¨

POSITIEF ONTVANGEN

Vanuit dit startpunt is een workshop ontwikkeld voor en met verschillende partijen uit de sector. Met drie doelen, te weten: inzicht verschaffen in het veranderende energielandschap, het belang van ketensamenwerking inzichtelijk maken en komen tot concrete projecten.

Rogier Pennings tot slot: ¨Gezien het enthousiasme van de deelnemende bedrijven en de uitkomsten, is dit zeker gelukt. De projectenlijst is geprioriteerd en samen met ons advies voorgelegd aan de RET. Daar is het dermate positief ontvangen dat de eerste stappen naar een slimmere energievoorziening met diverse partijen al zijn gezet.¨

MEER INFORMATIE?

Meer weten over dit project in het bijzonder en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Rogier Pennings, consultant bij Stevin. Dat kan telefonisch of via de mail.

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

Het verbeteren van de datakwaliteit binnen ProRail, dat was het primaire doel van dit project. Martijn Frijns: “Wat dat betreft zijn er dan ook ...

Mobiliteit Transitie

¨Storingen verhelpen is natuurlijk belangrijk. Maar veel belangrijker is het voorkomen ervan. Ook Stedin, de netbeheerder in Zuid-Holland was daarvan doordrongen. En hoe raar dat ...

Energie Transitie

Liander is als netbeheerder actief in grote delen van de provincies Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland en voorziet meer dan drie miljoen huishoudens ...

Energie Probleemoplossing