HTM RANDSTADRAIL:

Via de RandstadRail verbindt HTM (vroeger voluit Haagsche Tramweg-Maatschappij) sinds 2006 de stadscentra van Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer met diverse railverbindingen van verschillende andere vervoerders. De Randstadrail vervoert dagelijks vele tienduizenden reizigers. Om al die reizigers tevreden te houden, is het vooral zaak om storingen in het netwerk – met alle vertragingen en soms zelfs annuleringen van dien – tot een absoluut minimum te beperken.
Inzichtelijk maken en oplossen

Stevin consultant Martijn Marijnen: “Juist daarin, in storingsreductie dus, slaagde HTM door de jaren heen steeds minder en minder. En als in 2018 voor veel reizigers en zeker ook voor HTM de maat vol is, worden wij, als Stevin, ingeschakeld om de storingsproblematiek inzichtelijk te maken en op te lossen.”

“Wat wij heel duidelijk zagen was dat de dagelijkse operatie, het onder alle omstandigheden zo goed en zo kwaad mogelijk rijdend houden van het netwerk van de Randstadrail, een structurele oplossing van de storingen in de weg stond. Vandaar dat we, in nauwe samenwerking met de specialisten van HTM, begonnen zijn met het op een gestructureerde manier in kaart brengen en ontleden van de storingsproblematiek. Onze ervaring, opgedaan in de praktijk van tal van soortgelijke projecten bij andere opdrachtgevers, heeft ons immers geleerd dat deze insteek effectief is. Zeker waar het gaat om het leggen van een solide basis voor de oplossing van de storingen op de Randstadrail.”

STRUCTURELE VERBETERING

Daarna was de rol van Stevin nog zeker niet uitgespeeld. Martijn Marijnen weer: “Zoals altijd kijken wij verder dan alleen het oplossen van een probleem. Wij gaan ook altijd voor continue structurele verbetering. Door de samen – in dit geval met HTM – ontwikkelde werkwijze te borgen in de organisatie.”
Over die structurele verbetering, in het geval van de HTM Randstadrail liggen daar vooral prestatierapportages uit de praktijk aan ten grondslag. Met succes, want het aantal storingen op de HTM Randstadrail is mede daardoor inmiddels met maar liefst 40 procent teruggebracht.

MEER INFORMATIE?

Meer weten over dit project in het bijzonder en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Martijn Marijnen, consultant bij Stevin. Dat kan telefonisch of via de mail.

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

Het verbeteren van de datakwaliteit binnen ProRail, dat was het primaire doel van dit project. Martijn Frijns: “Wat dat betreft zijn er dan ook ...

Mobiliteit Transitie

¨Storingen verhelpen is natuurlijk belangrijk. Maar veel belangrijker is het voorkomen ervan. Ook Stedin, de netbeheerder in Zuid-Holland was daarvan doordrongen. En hoe raar dat ...

Energie Transitie

BETERE INTERNE DATAKWALITEIT Het begon in 2019 met het ondersteunen van het team van Verbindingsofficieren binnen ProRail. Ter verbetering van de interne datakwaliteit. Inmiddels ...

Mobiliteit Probleemoplossing