“Basis gelegd voor betere mobiliteit en daarmee voor meer participatie”

De groeiende trek naar grootstedelijke gebieden laat ook Den Haag niet ongemoeid. Het inwonertal van de stad zal naar verwachting dan ook alleen nog maar verder toenemen. Met alle extra druk van dien, zo ook in de regio zuidwest Den Haag, op de mobiliteit. Met als gevolg bijvoorbeeld dat de bewoners van deze regio – van wie een groot deel vaak toch al afstand heeft tot de arbeidsmarkt – nog minder makkelijk in staat worden gesteld om van en naar hun werk te gaan.

Hoogwaardige mobiliteit

Zuidwest Den Haag – waaronder het nu al druk bevolkte stadsdeel Escamp met wijken als Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk – is een gebied waar de zonet geschetste ontwikkeling zich aandient. Zo niet al speelt. Vandaar dat de gemeente Den Haag het plan heeft opgevat om het gebied te voorzien van kwalitatief hoogwaardige mobiliteit. Mobiliteit als in sneller, comfortabeler en betrouwbaarder openbaar vervoer. Optimaal geïntegreerd in een multimodaal netwerk van voet-, fiets- en deelmobiliteit. Niet in de laatste plaats omdat er in het genoemde gedeelte van de stad sprake is van sociaal maatschappelijke achterstanden en van slechte toegang tot de regionale arbeidsmarkt.

Het plan, komen tot… Vooralsnog is het – kan ook niet anders bij een zo veelomvattend project als dit – nog vooral toekomstmuziek. Vooral, inderdaad, want het project is al van start gegaan. Sinds half 2021 is Stevin ingeschakeld door de gemeente Den Haag. Om letterlijk en figuurlijk de basis te leggen voor dit project. En om de uiteindelijke haalbaarheid ervan in kaart te brengen. Daarvoor startten de gemeente en Stevin samen om te beginnen een aanbesteding.

Haalbaarheidsstudie

Stevin consultant Michiel van der Zanden, projectmanager op dit project: “Na afronding van deze aanbesteding kon er, samen met de mobiliteitsspecialisten van Studio Bereikbaar, een start gemaakt gemaakt worden met een pre-pre verkenning. Zeg maar een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van verder verkennend onderzoek. Ja, want dit is echt een project van de lange adem. Van de zorgvuldige aanpak. Stapje voor stapje. Wat niet betekent dat we niet doorpakten. Integendeel, het ging er pressure cookerachtig aan toe. Binnen een paar maanden konden we de uitkomsten van onze verkenning al delen met de belangrijkste stakeholders. De opdrachtgever natuurlijk, de gemeente Den Haag. Maar ook de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en de HTM (voluit de aloude Haagsche Tramweg Maatschappij. hét openbaar vervoerbedrijf van en voor de Haagse regio). Plus alle omliggende gemeenten van Den Haag.”

Heel prettige opdrachtgever

Over de opdrachtgever gesproken: binnen de gemeente Den Haag was dat vanzelfsprekend vooral de afdeling Mobiliteit. Michiel van der Zanden: “Dat was in alles en zeker in de personen van eerst Emile Jutten en Bram Meijer een heel prettige opdrachtgever. Prettig in de zin dat alles en iedereen vol overgave achter het project stond. En mij dus ook optimaal steunde in mijn rol als projectmanager. Want laat duidelijk zijn: mijn achtergrond is technische bedrijfskunde en mijn werkervaring zit hem vooral in energiecontracten binnen de mobiliteit en de energiesector. Mobiliteit was dus een nieuwe wereld voor mij. Waarin ik mij, ik kan het niet genoeg benadrukken, vooral omdat ik vanuit de afdeling inhoudelijk zo goed werd gevoed en ondersteund, snel meer en meer thuis voelde. En mij vol vertrouwen en met succes kon focussen op waar wij, waar ik voor was ingehuurd: het projectmanagement.”

Terug naar het rapport naar aanleiding van de pre-pre verkenning. Dat is natuurlijk uitvoerig bediscussieerd in en door het college van B&W van Den Haag. En dat heeft weer geresulteerd in een eindrapport. Op basis waarvan het project weer een volgende besluitvormingsfase in gaat. Zo staat voor 2023 verder onderzoek, in de zin van de pre-verkenning, op de agenda.

Vooruitlopend daarop zijn in het kader van dit langjarige project vanuit de pre-pre verkenning overigens nu al twee concrete subprojecten van start gegaan. Een betreffende mobiliteitstarieven en een om fietsgebruik te stimuleren.

Belangrijk voor de toekomst

Michiel van der Zanden zal daar niet meer bij betrokken zijn: “Nee, hoe interessant ook dit project en hoe zeer deze eerste professionele kennismaking met de wereld van de mobiliteit ook naar meer smaakt. Voor het vervolg van dit voor de toekomst van de mobiliteit van Den Haag en daarmee voor de participatie van heel veel huidige en nieuwe Hagenaars toch belangrijke wezenlijke project geadviseerd om – Stevin staat niet voor niets voor Activating Potential – daarvoor iemand in vaste dienst aan te nemen.”

Meer informatie?

Meer weten over dit project en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Stevin consultant Michiel van der Zanden (vanderzanden@stevin.com / 0622176983).

Klant:
Tags:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

Het verbeteren van de datakwaliteit binnen ProRail, dat was het primaire doel van dit project. Martijn Frijns: “Wat dat betreft zijn er dan ook ...

Mobiliteit Transitie

BETERE INTERNE DATAKWALITEIT Het begon in 2019 met het ondersteunen van het team van Verbindingsofficieren binnen ProRail. Ter verbetering van de interne datakwaliteit. Inmiddels ...

Mobiliteit Probleemoplossing

ProRail: Nog betere in- en externe samenwerking door (her)kennismaking in workshopvorm Elkaar al goed kennen van eerdere projecten en dan toch gaan voor een ...

Mobiliteit