Tijdens de Zero Emissie Conferentie op 31 oktober in Den Haag komen de werelden van stadslogistiek en busvervoer bij elkaar, om het te hebben over kernvragen waar beide werelden mee te maken hebben. Het programma is nu compleet.

Tijdens deze dag worden de belangrijkste knelpunten geagendeerd en besproken en worden oplossingen een podium geboden. Koplopers, beleidsmakers en innovators worden met elkaar verbonden, zodat we met nog meer kennis, inzichten en inspiratie onze doelstellingen kunnen gaan realiseren in de komende periode.

Het programma

10.15 – 11.00
Ontvangst

11.00 – 11.05
Welkom door dagvoorzitter Marc Maartens

11.05 – 12.00
Lokaal integraal beleid
Door: Sjouke van der Vlugt – gemeente Groningen en Flip Konings – OV-Bureau Groningen Drenthe
Op lokaal niveau komen busvervoer en stadslogistiek samen in visie, beleid, laadinfra en hun casus. Gemeente Groningen deelt zijn vragen en ervaringen met u.

12.00 – 12.30
Concessie Zaanstreek-Waterland
Door: Sanne van Breukelen – Vervoerregio Amsterdam
Vanuit de concessie Amstelland Meerlanden trok de VRA lessen, die ze nu alvast toepast in de bestekeisen voor de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland.

12.30 – 13.15
Lunch op het Zero Emissie Inspiratieplein

13.15 – 14.20
Uitstapje: Ontwikkelingen op het gebied van stadlogistiek/trucks
Door: Paul Broos – ElaadNL
Over de ontwikkeling elektrische trucks, het groeipotentieel en marktontwikkeling. De studie die wordt gepresenteerd, is mede mogelijk gemaakt door het DKTI Innovation Acceleration Programme e-mobility (werknaam: IAP).

Door: Gerard Koning – AutomotiveNL
Over de vraag wat de impact op de truckfabrikant is, als hij moet omschakelen van diesel op elektrisch.

14.20 – 15.00
Koffiebreak op het Zero Emissie Inspiratieplein

15.00– 15.40
Wie neemt de regie over multi-oplaadpunten?

Door: Tristan Wanders – Stedin
In Nederland bestaan meerdere ov-knooppunten waar de bussen van meerdere busmaatschappijen van verschillende concessies samenkomen, zoals de casus ‘Zuidplein’ in Rotterdam.

Door: Rein Boshuisen en Rogier Pennings – Stevin Technology Consultants
Met de beperkte beschikbare ruimte (zowel fysiek als in het net), biedt het delen van laadinfrastructuur voor bussen en stadslogistiek uitdagingen en kansen

15.40 -16.20
Innoveren kun je leren
Door: Arnoud Crommelin – provincie Gelderland
Hoe versnellen we innovaties? Hoe zorgen we ervoor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen innoveren en leren van elkaar? Na een inleiding vanuit het perspectief van opdrachtgever en –nemer werken we toe naar concrete oplossingsrichtingen.

Door: Leo Vliegenthart – RET
Hoe kunnen we een laadinfra van de bus- en infraconcessies aan elkaar koppelen? En hoe kunnen we de (maatschappelijke) kosten beperken? We zoomen in op de problematiek om de complete laadinrichting kwijt te kunnen in de publieke ruimte. En hoe ga je in de toekomst met je energie om?

16.20 – 16.40
Werelden versterken elkaar
Dagvoorzitter Marc Maartens geeft een samenvatting én als opmaat naar 2020 inventariseren we wat de werelden van het busvervoer en de stadslogistiek van elkaar kunnen leren om (nog) sneller stappen te zetten.

Vanaf 16-40
Borrel

Voor wie?
De conferentie is een kennis-, netwerk- en inspiratie-evenement voor professionals op het gebied van zero emissie busvervoer en stadslogistiek, zoals beleidsmakers bij Rijk, provincie en gemeenten, energiebedrijven, toeleveranciers, adviesbureaus, vervoerders en concessieverleners.

Aanmelden
Deelnamekosten inclusief de sessies, lunch en netwerkborrel op het Zero Emissie Inspiratieplein bedragen € 195,-. Leden van OV-magazine of Biind ontvangen € 50,- korting.

U kunt zich hier aanmelden voor deze conferentie.