Gelukkig is de nieuwe Energiewet aangenomen in de Tweede Kamer. Een wet die veel meer ruimte biedt om samenwerking tussen bedrijven op gang te brengen en om vermogen te delen. Vermogen dat ze bijvoorbeeld ’s nachts niet gebruiken, maar waar men in de oude wet wel 24/7 voor betaalde. Tijs Lagerweij, Expert Energy Hubs bij Stevin, heeft de Energiewet voor ons doorgenomen en deelt zijn belangrijkste bevindingen.

“Wat wij als Stevin doen, is bedrijven bij elkaar brengen die ieder voor zich op zoek zijn naar extra vermogen om verder te verduurzamen of simpelweg de productie uit te breiden”, zegt Tijs. “Ik leg het mijn vrienden altijd uit aan de hand van een simpel voorbeeld. Een bakker bakt ’s nachts zijn broodjes en heeft dan al zijn netvermogen nodig om zijn ovens op volle toeren te laten draaien. Overdag staat ie in de winkel en zijn de ovens uit. Dan gebruikt hij geen netvermogen. Zijn buurman, laten we zeggen dat het een productiebedrijf is, die werkt overdag. Tussen 9-17u. Zijn zaken gaan goed en hij wil meer mensen aannemen en een tweede productielijn opstarten. Daar heeft ie dus ook meer netvermogen voor nodig. Daar kon hij, tot de nieuwe Energiewet werd aangenomen, niet zomaar aan komen. En dat terwijl zijn buurman overdag vermogen over had, waar hij niks mee deed.”

Papieren congestie kan je doorscheuren

“Ik noem dat papieren congestie,” gaat Tijs verder, “want technisch was het vermogen er wel. De netbeheerder had of gebruikte de wettelijke ruimte niet om het contractueel zo vast te leggen dat het productiebedrijf de reservecapaciteit van de bakker overdag kon gebruiken. Gelukkig biedt de nieuwe Energiewet ons nu veel meer ruimte om die vorm van congestie alvast weg te werken.”

De belangrijkste uitdaging volgens Tijs? Samenwerking! “Bij Stevin helpen we bedrijven en netbeheerders om die onderlinge samenwerking tot stand te brengen, door een brug te slaan tussen mens en techniek.” Natuurlijk moet je daarbij oog houden voor de belangen van iedere stakeholder in het spel. En daar zijn wij sterk in. Voor de gemiddelde ondernemer is het spel complex, zitten er veel onduidelijkheden in en is het een spannend avontuur. Je wilt tenslotte de voortgang van je bedrijf zeker stellen. Je kent de weg niet bij de netbeheerder. De netbeheerder spreekt soms een taal die je niet begrijpt.

“Het wordt een complex verhaal, een draak met zeven vuurspuwende koppen. En mijn ervaring leert dat je die complexiteit eerst eens plat moet slaan. De valse lucht eruit en nieuwe frisse lucht erin. Wat wil je met elkaar bereiken, maak dat eerst helder, zonder je te beperken met alles wat niet kan, of liever: niet zou kunnen. We doen een check met alle stakeholders naar waar het nou feitelijk om gaat. Heb je dat eenmaal helder, dan kom je al snel tot mogelijke oplossingen. Die veelal vrij simpel kunnen zijn.”

In de aanloop naar 2025 zie je de vraag naar netvermogen enorm stijgen. OV-bedrijven hebben met elkaar afgesproken vanaf dan alleen nog maar ZE Bussen in te zetten. De logistieke sector komt voor de uitdaging van Zero Emissie Zones in 30 Nederlandse steden te staan. Het dwingt organisaties tot samenwerken op het energienet.

Stevin onderzoekt voor grote vervoerders hoe ze kunnen samenwerken op verschillende locaties in Nederland. Deelnemende ondernemers zien de voordelen van delen van capaciteit. Er zit een win-win voor ze in: beschikking houden over hun netcapaciteit en in ruil voor de overcapaciteit een kostenreductie genereren. “Het is een vorm van beter benutten van de bestaande infrastructuur. We helpen de markt een versnelling in de energietransitie te maken, zonder dat er nu meteen kabels de grond in moeten. Dat die er moeten komen, is een feit, maar kost nu veel geld en vooral veel tijd. Tijd die de vervoerssector eigenlijk niet meer heeft.”

Loopt u ook tegen congestieproblemen aan, neem dan contact op met Tijs. We kijken graag samen met u, én wellicht uw buren naar de mogelijkheden.

Tijs Lagerweij

Expert Energiehubs

lagerweij@stevin.com

+31 (0) 6 275 85 090