In 2025 moeten alle nieuwe bussen uitstootvrij aan de uitlaat rijden. Wat dat betreft lijken we mooi op koers te lopen. Maar ook voor stadslogistiek geldt 2025 als streefjaar in het elektrificatieproces. Dat vergt samenwerking rondom de uitrol van de laadinfrastructuur.

Voor busfabrikanten en -vervoerders is Nederland een land bij uitstek om zero emissiebussen in de praktijk te laten rijden. Nederland loopt voorop in het elektrificeren van de busvloot. Vooral het convenant Zero Emissie Busvervoer zet extra vaart achter dat proces. Parallel daaraan mogen in Nederland, vanuit de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, vanaf 2025 alleen nog goederenvoertuigen uitstootvrij aan de uitlaat door binnensteden van aangesloten gemeenten rijden.

In beide processen speelt de laadinfrastructuur een essentiële rol. Want kan het elektriciteitsnet het allemaal wel aan? Hoe moeten we dat allemaal ruimtelijk inpassen? Dat vergt afstemming tussen netbeheerders, ov-autoriteiten, gemeenten en de vervoerders. In dit magazine lees je artikelen over deze praktijkcases, aangevuld met verhalen van onze partners. We nodigen je van harte uit om op 31 oktober langs te komen op ons congres.

Om deze werelden met elkaar te verbinden, organiseren we Zero Emissie Conferentie op 31 oktober in Den Haag, met een zeer gevarieerd programma en met praktijkcases van onder meer de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Gelderland, de gemeente Groningen, OV-Bureau Groningen-Drenthe, netbeheerder Stedin, ElaadNL en Stevin Technology Consultants. Bekijk hier het programma.