Wat houdt assetmanagement in? “Assetmanagement is een denkwijze die ervoor zorgt dat alle activiteiten die je uitvoert om je assets te beheren optimaal bijdragen aan de doelen van je organisatie” legt Bas van Schie ons uit.

Waarom goed implementeren van assetmanagement lastig is? Een eenduidig begrip onder de medewerkers in alle lagen van de organisatie over wat assetmanagement inhoud is noodzakelijk om het succesvol uit te kunnen voeren.

Stevin helpt organisaties met het succesvol uitvoeren van assetmanagement. Dit doen we onder andere met de zelf ontwikkelde assetmanagementtraining. In deze training leren deelnemers de verschillende assetmanagementmodellen te begrijpen en toe te passen. Daarnaast dient het als voorbereiding op het IAM-certificaatexamen, zodat de kennis wordt geborgd in de organisatie. Recent hebben Adriano van der Kleij en Bas van Schie deze training gegeven bij Croonwolter&dros!

Benieuwd naar deze training of andere vraagstukken rondom assetmanagement uitvoeren in jouw organisatie? Neem dan contact op Bas via vanschie@stevin.com