“Het jaar 2020 begon heel anders dan verwacht”, begint Rogier Pennings van Stevin Technology Consultants. Mobiliteitsland ‘maakte een bijzondere reis door’ en zijn conclusie is dat dit dé kans is om van koers te wisselen en om op een integrale manier samen te werken vanuit de systeemgedachte. Stevin wil regisseur zijn van zulke samenwerkingen, door kennistafels op te zetten en ontwikkeltrajecten te initiëren.  Door de coronacrisis lijken mobiliteitsstructuren blijvend te veranderen en richten mensen hun levens anders in. Daarnaast neemt de druk op de openbare ruimte verder toe en raakt de energietransitie in een stroomversnelling, signaleert de energiehub-expert van Stevin. Daarom pleit het bedrijf al enige tijd voor de ontwikkeling van energiehubs, waar verschillende vervoervormen samenkomen om stroom van het netwerk af te kunnen nemen. Dat is niet alleen ruimtelijk een efficiënte oplossing, maar ook nog eens kostentechnisch gunstiger.

KOPPELINGEN MAKEN

Tegelijkertijd, stelt Pennings terecht: we moeten ook alvast verder vooruitkijken: “Overal in Nederland bouwt men volop laadinfrastructuur voor elektrische bussen en wordt meer stroomcapaciteit bij netbeheerders aangevraagd. Naar verwachting zal over 15 jaar, wanneer de eerste e-bussen zijn afgeschreven, de techniek al een stuk verder zijn en is waarschijnlijk veel minder laadinfra nodig. Wat doen we dan met die capaciteit?”

Daarom moeten we nu alvast nadenken hoe we tegen die tijd de beschikbaar gekomen stroom gaan benutten, is zijn pleidooi. Daarbij is het essentieel om de koppeling te maken met andere sectoren om opgaven die ons boven het hoofd hangen, zoals de woningbouwopgave, te tackelen. “We moeten buiten de eigen kaders kijken, ontschotting is echt noodzaak en flexibiliteit is hierin het toverwoord.”

Daarbij ligt er wel een risico op de loer, namelijk dat er een wirwar van belangen is. Een overkoepelende regisseur kan de regie op de samenwerking voeren en zoeken naar een gemeenschappelijk belang. “Dat is essentieel om dit te kunnen laten werken. En daar is denk ik voldoende animo voor, nu zelfs de VVD roept dat er meer overheid nodig is…”

KENNISTAFELS EN ONTWIKKELTRAJECTEN

Om zulke integrale samenwerkingen tot stand te laten komen, is kennisdeling noodzakelijk. Stevin wil dat faciliteren door op structurele basis kennistafels te organiseren. “Binnen het energie- en mobiliteitsdomein zitten wij met de juiste partijen om tafel en zien dat er veranderingen in het systeem nodig zijn. Daarom willen we vanuit een breder perspectief op problemen toekijken. Met de kennistafels willen we een route uitstippelen, die we gaan lopen om significante stappen te zetten”, vertelt hij.

Daarnaast wil Stevin in 2021 met één of meerdere  ontwikkeltrajecten  verdere lessen voor de realisatie van energiehubs leren. Momenteel zijn meerdere potentieel kansrijke locaties in het vizier. “Zulke ontwikkeltrajecten ondersteunen de kennistafels en vice versa. Zo ontwikkelen en delen we kennis. Als Stevin hebben we altijd gezegd dat iemand de regierol moet pakken en dat er een initiator nodig is bij zulke projecten. Wij kunnen dat zijn.”

Terugkijkend op 2020, ziet Pennings dat de mobiliteitssector grote stappen heeft gezet wat betreft de elektrificatie van voertuigen en dat dankzij de coronacrisis, de voortdenderende trein even in rustiger vaarwater is gekomen. “Maar daarom hebben we de tijd om nu na te denken over de toekomst. Stevin wil daarin voorop lopen, zodat we wel de juiste afslag gaan nemen. Zolang er geen Covid-21 om de hoek komt kijken, gaan we denk ik een heel mooi jaar tegemoet.”

Auteur: Guus Puylaert
Dit artikel is eerder verschenen in Biind Magazine 12-2020.