Totaal overzicht en inzicht in de assets om zo de politiek bestuurlijke ambities waar te kunnen maken

Bruggen, gemalen, sluizen, stuwen, windmolens, defosfateringsinstallaties en vispassages. Over die technische objecten, maar liefst 5500 in totaal, hebben we het hier. En daarmee meteen ook over Waternet. Waternet zorgt namelijk in de regio van Amsterdam, het Gooi en de Vechtstreek voor de riolering, drinkwaterproductie en het juiste waterpeil. In dit verhaal gaat het in het bijzonder om het functioneren van de technische objecten. Stuk voor stuk belangrijk, want ze vervullen allemaal een rol in de bescherming tegen overstromingen en het voorkomen van wateroverlast. Goed onderhoud en beheer ervan zijn dus essentieel. Al helemaal in het licht van de ophanden zijnde klimaatverandering en de stijgende waterspiegel.

Voor dat onderhoud en beheer is Waternet verantwoordelijk. Maar om beide zo optimaal mogelijk te kunnen invullen, ontbrak het aan twee dingen: overzicht en inzicht in de objecten. Overzicht in de vele assets, inzicht in hoe het met het onderhoud is gesteld en of en zo ja wat er nodig is aan budgetten om dat op peil te brengen en te houden.

Uitdagende opdracht

Om dat overzicht en inzicht te krijgen werd in de zomer van 2021 het project ‘Masterplan Technische Systemen Waternet’ een feit. En kwam voor Stevin consultant Adriano van der Kleij een lang gekoesterde wens uit: aan de slag in de watersector. “Met meteen een uitdagende opdracht, want het gaat om veel objecten, waar veel mensen uit zo’n beetje alle geledingen van de Waternet organisatie meer of minder bij betrokken zijn. Mensen die vanuit hun functie en hun specialisme allemaal een deel van de oplossing zijn. Dat was dan ook meteen het punt: ieder deed zijn deel, maar het geheel, nee, daar miste het zicht op.”

Om dat zicht wel te krijgen, ging Adriano het gesprek aan. “Om overal zo veel mogelijk informatie op te halen. En antwoorden te krijgen op vragen als wat er is aan objecten, hoe deze objecten ervoor staan qua onderhoud en wat er nodig is om dat weer helemaal up to date en het liefst toekomstbestendig te krijgen. Door die persoonlijke benadering maak je niet alleen iedereen belangrijk, je maakt – over Activating Potential gesproken – zo ook iedereen onderdeel van het grotere geheel en dus bewust van dat de totaaloplossing vooral een zaak is van samenwerken. Van informatie met elkaar delen. Door alle niveaus van de organisatie heen.”

Structuur en gelaagdheid

Voor het project werd een projectteam opgetuigd. Naast Adriano bestond dat uit drie Waternetters, onder wie projectleider Jacco Kroon: “Onze praktijk was er één van een organisatie die vrijwel continu bezig was met de operatie. En daardoor geen tijd had om daar ook maar iets van structuur en gelaagdheid in aan te brengen. Die zijn er, mede door Stevin, en Adriano nu wel. Juist omdat hij met kennis van zaken, begrip en met altijd een zekere rust over zich de werkvloer heeft opgezocht. Om daar stap voor stap en van medewerker naar medewerker te werken aan meer draagvlak.”

Adriano weer: “Hoe zeer ik mij ook betrokken voel bij Waternet, als consultant ben je ook een objectieve buitenstaander. Dat is alleen maar goed, want in die rol kun je meer zeggen en zaken scherper stellen.”

Het project heeft inmiddels geresulteerd in het ‘Masterplan Technische Systemen Waternet’. Daarmee heeft Waternet het zo gewenste overzicht van al zijn bruggen, gemalen, sluizen, stuwen, windmolens en vispassages. En tegelijk al het inzicht in hun huidige staat van onderhoud en in wat er nodig is om achterstanden daarin in te halen.

Doorlopend proces

Adriano van der Kleij tot slot: “Deze eerste kennismaking met de watersector smaakt zonder meer naar meer. Mooi dus dat er een vervolg komt. Want nu is het zaak dat de adviezen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Zo zorgen we er nu voor dat het monitoren van al die objecten binnen Waternet een doorlopend proces wordt. Dat geeft transparantie en bewustzijn door de hele organisatie. Je ziet steeds meer mensen zich er letterlijk en figuurlijk mee bemoeien. Dat is mooi om te zien: een product achterlaten dat gaat leven en dagelijks door Waternetters wordt ingezet. Een mooi voorbeeld van ‘Activating Potential’ in een organisatie.”

Meer informatie?

Meer weten over dit project en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Stevin consultant Adriano van der Kleij (vanderkleij@stevin.com / 0623809707).

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

ONDERHANDELEN OVER DE ZON Het is begin 2015. Een brief van de RvO ploft op de mat bij drinkwaterbedrijf Vitens. De brief bevat het ...

Energie Probleemoplossing Water