“Dat veiligheid door de hele spoorketen steeds meer gemeengoed wordt, daar is het bij dit project uiteindelijk om te doen.” Aan het woord is Camiel van der Burg, consultant bij Stevin. Het project waar hij het over heeft en waarvan hij projectleider is, is de vernieuwing van het DVP, voluit het digitaal veiligheidspaspoort van railAlert.

Wat nadere duiding vooraf. Binnen de Stichting railAlert werken branchebedrijven (opdrachtgevers, opdrachtnemers en werknemers) samen aan het verbeteren van de arbeidsveiligheid op en rond de railinfrastructuur in ons land. RailAlert is de beheerder van de Arbocatalogus voor het spoor. Kernactiviteit is het uitwisselen van kennis en het beheer van regelgeving, examens en van het DVP. Het DVP, dat een aantal jaren geleden in het leven is geroepen, heeft als doel om iedereen die op het spoor werkt dat zo veiligheidsbewust mogelijk te laten doen. Sterker nog, het DVP is letterlijk en figuurlijk het paspoort, het toegangsbewijs om op het spoor te mogen werken. Bovendien ziet railAlert door middel van de inzet van inspecteurs toe op naleving van afgesproken regels.

MEER VEILIGHEID

Camiel van der Burg: “De cijfers laten zwart op wit zien dat er op en rond het spoor steeds veiliger wordt gewerkt. Tegelijk blijkt ieder jaar ook dat sommige medewerkers op en rond het spoor een beschermengeltje op hun schouder hebben zitten. Zaak dus dat railAlert inderdaad alert is en blijft. En daar waar mogelijk steeds verdere verbeteringen op het terrein van veiligheid in gang blijft zetten. Mede door middel van het DVP, want dat draagt zonder meer bij aan nog meer veiligheid. De branche vraagt daarin een volgende stap te zetten. En dat vraagt weer om een update van het DVP. Daarom, en daar gaat het in de kern om bij dit project, worden de trainingen, de e-learning en de toetsing in het kader van het DVP geïntensiveerd. Van eens in de vijf jaar, naar eens per jaar.”

Het project is begin 2021 gestart. In juni dit jaar is begonnen met de ontwikkeling van de eerste twee nieuwe zogeheten bouwsteentrainingen. In november zijn deze opgeleverd. In juni is bovendien een begin gemaakt met de ontwikkeling van nieuwe e-learning modules. Deze zijn volgens planning eind van het jaar operationeel.

Camiel van der Burg: “Heel bewust, de keuze voor en het werken met bouwsteentrainingen. Daarmee wordt het DVP geen eenheidsworst, maar krijgen alle ruim 3000 bedrijven (die samen goed zijn voor meer dan 20.000 medewerkers) in de sector juist alle mogelijkheden om, al naar gelang hun specialisme, de best bij hun passende bouwsteentraining te volgen. En deze te stapelen op al eerder afgeronde bouwsteentrainingen. En zelf nieuwe bouwstenen te ontwikkelen. Om zo samen steeds verder te bouwen aan steeds veiliger werken op en rond het spoor.”

GEEN COMPROMIS OP VEILIGHEID

“Over de nieuwe trainingen, de focus daarbij ligt op gedragsverandering. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor elkaar zo effectief mogelijk aanspreken. Of hoe je lessen kunt trekken, kunt leren dus van werksituaties uit de praktijk. Of hoe je conflicterende belangen binnen de keten optimaal met en op elkaar afstemt. Alles met dat ene doel waar het gaat om werken op en rond het spoor: geen compromis op veiligheid!”

Eind van het jaar is het project afgerond. Dan zijn er zes nieuwe bouwsteentrainingen actief, zijn de e-learningmodules operationeel en is het verder updaten van het DVP overgedragen aan een goed geoliede afdeling beheer binnen railAlert.

BIJZONDER PROJECT

Camiel van der Burg tot slot: “Daarmee komt een eind aan een voor Stevin zonder meer bijzonder project. Bijzonder om te beginnen omdat er veel stakeholders bij betrokken zijn. Dat maakt het complex. Bijzonder ook omdat het hier vooral gaat om gedragsverandering, om het bevorderen van ´soft skills´, van alert (sociaal) gedrag. Mede daarom is het projectteam ook heel divers. Met professionals met heel verschillende achtergronden en expertises. Onze toegevoegde waarde als Stevin, mijn toegevoegde waarde als projectleider: de verbindende factor zijn. Zodat iedereen binnen het team zijn bijdrage kan leveren. En ik ook, als projectleider. Mede dankzij mijn achtergrond (9 jaar Strukton Rail en ervaring met het ontwikkelen van gedragstrainingen) in de sector en in de materie.”

MEER INFORMATIE?

Meer weten over dit project en/of over soortgelijke projecten: neem dan contact op met Camiel van der Burg, consultant bij Stevin. Dat kan telefonisch (06 48509477) en/of via e-mail.

Klant:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

Het verbeteren van de datakwaliteit binnen ProRail, dat was het primaire doel van dit project. Martijn Frijns: “Wat dat betreft zijn er dan ook ...

Mobiliteit Transitie

BETERE INTERNE DATAKWALITEIT Het begon in 2019 met het ondersteunen van het team van Verbindingsofficieren binnen ProRail. Ter verbetering van de interne datakwaliteit. Inmiddels ...

Mobiliteit Probleemoplossing

"Basis gelegd voor betere mobiliteit en daarmee voor meer participatie" De groeiende trek naar grootstedelijke gebieden laat ook Den Haag niet ongemoeid. Het inwonertal ...

Mobiliteit