‘Het metronetwerk van de RET loopt kriskras door Rotterdam en kan stroom leveren op plekken waar netbeheerder Stedin geen aansluiting heeft’. Zo logisch als wat het ook klinkt, dit fotobijschrift uit een artikel van 6 april dit jaar op het platform OVPro.nl, zo weerbarstig ook nu weer de praktijk. Boven hetzelfde artikel stond dan ook niet voor niets: ‘KAMERVRAGEN’. Gesteld aan Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie. Waarmee maar gezegd is dat het hier gaat om een met name juridisch verre van alledaags, zeg maar gerust uniek project.

Haalbaarheidsstudies uitgevoerd

Wie dat zonder meer kan beamen, is Rein Boshuisen, projectleider namens Stevin: “Stevin heeft in de afgelopen jaren een aantal haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Om helder te krijgen of en zo ja hoe het idee om het RET metronetwerk, toch de langste verlengsnoer van Rotterdam, breder maatschappelijk ingezet kan worden. Om bijvoorbeeld elektriciteit te leveren aan laadpleinen in de stad, waar netbeheerder Stedin geen aansluiting heeft. Zodat voertuigen voor de stadslogistiek, denk aan bussen en zware voertuigen, daar elektriciteit kunnen tanken. Zo sla je twee vliegen in één klap: én je ontlast het al overvolle energienet én je draagt concreet bij aan de energietransitie.”

Terug naar de kamervragen. Hoe sympathiek ook ontvangen, het idee van de RET, wettelijk zitten er heel wat haken en ogen aan. Rein Boshuisen weer: “Dat had en heeft alles te maken met de elektriciteitswet van 1998. Deze laat een vervoerder als de RET in principe vrijwel geen ruimte om een aansluiting te leveren aan een derde. Die ruimte komt er alleen als de RET als een zogeheten GDS, een gesloten distributiesysteem kan en mag fungeren. Dat vereist een GDS ontheffing. Die alleen kan worden afgegeven door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).”

Complexe eigendomsstructuur
Dus op naar de volgende halte in dit traject: de ACM. Rein Boshuisen: “Kwestie van het GDS aanvraagformulier invullen en indienen. Vier kantjes maar, hoe moeilijk kan het zijn?! Nou, behoorlijk moeilijk. Al was het maar omdat op het eerste gezicht makkelijke vragen als  wie is de eigenaar van het RET-netwerk toch niet zo makkelijk te beantwoorden blijken. Want de eigendomsstructuur daarvan is behoorlijk complex. Aan de ene kant de feitelijke infrastructuur, aan de andere kant het gebruik ervan. Plus natuurlijk partijen als de gemeente Rotterdam, de omliggende gemeenten, de RET, de organisatie achter de Randstadrail, ProRail… Stakeholders te over. Met allemaal hun eigen belangen. Om dat alles inzichtelijk te krijgen en vervolgens juridisch sluitend en overtuigend op papier te zetten in de ontheffingsaanvraag bij de ACM…Ja, dat was, op zijn allerzachtst gezegd, een stevige uitdaging.Tegelijk was het juist daarom een pracht project. Waarin mijn kennis van en ervaring met de energiewet en mijn expertise op het terrein van stakeholdermanagement echt optimaal tot hun recht kwamen. En waarin wij als Stevin eens te meer lieten zien dat je als het aankomt op het toekomstbestendig inrichten van de publieke infrastructuur en op het vormgeven van de energietransitie, bij ons aan het beste adres bent.”

De GDS-ontheffingsaanvraag ligt sinds eind juli 2023 bij de ACM. Inmiddels heeft, geheel conform de procedure, vanuit de ACM een terugkoppeling plaatsgevonden. Op een enkel punt was behoefte aan nadere verduidelijking. De RET heeft deze natuurlijk gegeven. De verwachting is dat de ACM voorjaar 2024 met haar besluit komt.

Navolging krijgen
Rein Boshuisen tot slot: “Spannend natuurlijk! Niet alleen voor de RET, maar voor heel Nederland. Want als onze ontheffingsaanvraag wordt gehonoreerd en de RET dus als eerste in ons land een GDS-vergunning krijgt voor een stelsel van verbindingen met meerdere eigenaren en één beheerder, dan zou dat heel goed elders in ons land navolging kunnen krijgen. Met alle positieve effecten van dien op specifiek de overbelasting van ons energienet en, in bredere zin, de energietransitie.”

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Albert-Jan Egmond; egmond@stevin.com.

Klant:
Tags:
Deel op social media:

Gerelateerde succesverhalen

Het verbeteren van de datakwaliteit binnen ProRail, dat was het primaire doel van dit project. Martijn Frijns: “Wat dat betreft zijn er dan ook ...

Mobiliteit Transitie

BETERE INTERNE DATAKWALITEIT Het begon in 2019 met het ondersteunen van het team van Verbindingsofficieren binnen ProRail. Ter verbetering van de interne datakwaliteit. Inmiddels ...

Mobiliteit Probleemoplossing

"Basis gelegd voor betere mobiliteit en daarmee voor meer participatie" De groeiende trek naar grootstedelijke gebieden laat ook Den Haag niet ongemoeid. Het inwonertal ...

Mobiliteit