Ik herinner me het gesprek met de makelaar nog goed: “Buitenruimte? Nee joh, dat is geen must. Locatie, daar gaat het om! Ik wil ergens wonen waar ik de komende jaren centraal zit. Er zijn genoeg terrassen in de buurt, en als ik echt buiten wil genieten, dan loop ik wel naar het park.” Zo dacht ik er twee jaar geleden over, toen ik ging verhuizen.

Inmiddels zit ik al – ik ben inmiddels de tel kwijt – weken binnen en kijk ik wat jaloers naar mijn overburen, zittend op hun terras in de zon. Had ik twee jaar geleden maar geweten hoe mijn voorkeuren in woonruimte zouden veranderen, en had ik daar maar rekening mee gehouden bij de keuze van appartement. De flexibiliteit om daar nu iets in te veranderen is er niet. Althans, nu verhuizen is geen optie. Zelf een balkon aanbrengen..? Daar krijg ik de buurt niet in mee.

Wat per individu voor het aankopen van een huis geldt, geldt ook voor partijen die betrokken zijn bij maatschappelijke ontwikkelingen. Een aantal ontwikkelrichtingen zie je van verre aankomen, en daar spelen relevante partijen nu op in. Zo zien we op het gebied van mobiliteit MaaS opkomen, en is tegelijkertijd de Energietransitie in volle gang. Daarnaast zijn er onvoorziene impactvolle gebeurtenissen, waarvan corona een goed voorbeeld is.

VAN ELKAAR AFHANKELIJKE HUBS

Bij zowel MaaS als de Energietransitie zien we deze ontwikkelingen samenkomen op hubs. Voor MaaS zijn hubs fysieke plekken in de openbare ruimte waar reizigers kunnen overstappen op andere modaliteiten. Vanuit het perspectief van de energietransitie is een energiehub een knooppunt waar opwekkers en afnemers slim worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Onze verwachting is dat de verdere ontwikkeling van de beide genoemde hubs van elkaar afhankelijk wordt.

Een randvoorwaarde van vervoersmodaliteiten is veelal elektriciteit, voor bijvoorbeeld treinen, metro’s of het opladen van bussen, deelauto’s of fietsen. De energiehub is daarin een belangrijke schakel voor MaaS. Daarnaast is de MaaS-hub een belangrijke schakel in het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit, doordat de modaliteiten beschikken over accu’s die op de hub geladen of ontladen kunnen worden. In MaaS gaat het erom dat mobiliteit reageert op persoonlijke behoeften van de reiziger. Dus dient elektriciteit ook te reageren op deze vraag, en is dit tegelijkertijd afhankelijk van het elektriciteitsaanbod dat op de hub geboden kan worden.

DE JUISTE ASPECTEN

Het is dus onvermijdelijk dat deze twee ontwikkelingen elkaar tegenkomen in de vorm van een hub. Nu anticiperen op toekomstige integratie voorkomt hogere kosten, uitstel of beperkte exploitatie, extra interface inspanningen en imagoschade. De vraag is, hoe zorgen we er nu voor dat we de juiste aspecten meenemen in de ontwikkeling van de hub?

Een integrale blik op de ontwikkelingen en de vertaalslag naar de benodigde specifieke kenmerken van hubs zijn nodig. Waarom?

Een integrale blik leidt tot beter inzicht in de verschillende kosten, verwachtingen tot exploitatie, relevante stakeholders en potentiële imagoschade. Dit kan vervolgens bijdragen aan:

  1. De reductie van maatschappelijke kosten omdat je in één keer een passende investering maakt voor de verwachte toekomstige behoefte;
  2. De verhoging van efficiëntie in aanleg omdat je werk met werk kunt combineren en de impact op dagelijkse operatie daarmee beperkt.

Het verkregen inzicht wordt alleen geëffectueerd door continu de vertaalslag te maken naar de specifieke kenmerken van de hub. Dit leidt tot maximale flexibiliteit gedurende het proces op weg naar realisatie van de hub. Belangrijk aspect in dit proces is tijdig en frequent informatie ophalen en weergeven in een integraal dashboard.

Stevin begrijpt de complexiteit rondom hubs. Wij benaderen complexiteit vanuit een systeemgedachte om de juiste integrale aanpak op te zetten. Daar zijn wij sterk in. Hebben we alle antwoorden voor de toekomst? Dat niet. Kunnen we helpen het ontwikkelpad uit te zetten? Dat zeker!

Bent u benieuwd met welke inzichten wij u kunnen helpen, gebaseerd op onze ervaringen in de mobiliteits- en energiemarkt? Neem dan contact op met Rogier Pennings of Emiel Trommelen.

Dit artikel is verschenen in OV-Magazine 2/2020