Stevige Stevinner is een intern trainingsprogramma dat al onze consultants doorlopen. Het richt zich op ‘consultative selling’ of ‘adviserend verkopen’.

Al aan de titel weet je: hier heeft iemand over nagedacht. En dat klopt ook. De Stevige Stevinner is een intern trainingsprogramma dat al onze consultants doorlopen. Het richt zich op alle praktische vaardigheden die je mag verwachten van een degelijke training ‘consultative selling’ of ‘adviserend verkopen’. Maar daarnaast vind je de stevigheid als consultant door te ontdekken hoe jouw waarden, principes en overtuigingen en die van Stevin elkaar versterken.

WAAROM IS DIT NODIG?

Stevin heeft, net als de meeste bedrijven, een visie en een missie. Daarnaast hebben we kernwaarden geformuleerd waarmee we deze visie en missie zo goed mogelijk kunnen materialiseren. Die luiden: betrokken, durf, sportief en scherp. Dit zijn natuurlijk holle kreten. Daarom hebben we bij elke kernwaarde in kaart gebracht: hoe ziet deze kernwaarde er in de praktijk uit en waaruit blijkt het handelen volgens deze kernwaarde? Dit heeft geleid tot principes die elke consultant richting geven als hij of zij bij een opdrachtgever aan het werk is.

WAT IS EEN STEVIGE STEVINNER?

Een Stevige Stevinner is iemand die in staat is om zijn of haar kennis op zo’n manier te delen dat deze past bij de visie, missie en kernwaarden van Stevin. Daarbij maken omstandigheden niet uit. De Stevige Stevinner blijft overeind, het gedrag blijft voorspelbaar en herkenbaar als ‘typisch Stevin’.

WAT HOUDT HET OPLEIDINGSPROGRAMMA IN?

Als startende consultant heb je een heleboel kennis. Maar daarnaast is er een heleboel ‘persoon’. Je bent al iemand met een set waarden en principes. Bewust of onbewust. Via opvoeding, opleiding, vrienden ben je geworden wie je nu bent.

In het programma van een jaar maak je een persoonlijke reis waarin je deze waarden en principes onderzoekt. Je ziet talenten van jezelf bevestigd, maar je ontdekt ook nieuw potentieel. Helemaal aansluitend bij ‘activating potential’. Het programma bestaat uit online en offline trainingsmomenten waarbij je ook veel van collega’s leert.

NA HET OPLEIDINGSTRAJECT:

• zijn je advies- en verkoopvaardigheden toegenomen;
• heb je meer zelfvertrouwen op deze vaardigheden;
• boek je resultaten op deze terreinen;
• heb je inzicht in waarden en principes, van jezelf en van Stevin;
• kun je waardegedreven interacties opzetten;
• kun je waardegedreven relaties opbouwen.

Deze training wordt gegeven- en is in samenwerking met Stevin opgezet door Toon Janssen