Heb je het idee dat door huidige samenwerkingen kansen niet optimaal benut worden? Met onze aanpak SAMen (Samenwerken in Asset Management) helpen we jullie als objectieve partij met het creëren van een verbeterde en toekomstbestendige samenwerking.

Wie kent het niet? Je bent afhankelijk van iemand anders, een andere afdeling of zelfs een andere organisatie. Je moet lang wachten voordat je iets van de ander krijgt, en wat je van de ander krijgt is niet altijd zoals je had gehoopt. Het gevolg? Dat kan van alles zijn; frustraties, oplopende kosten, lage kwaliteit, meerwerk, vertraging, verbeterinitiatieven die niet lopen, noem maar op. Het onderliggende probleem van deze situatie is dat de samenwerking niet goed genoeg is. Een goede samenwerking betekent namelijk dat partijen samenwerken op een manier dat ze op een effectieve en efficiënte wijze hun doel bereiken. En niet te vergeten, een goede samenwerking betekent natuurlijk ook plezier in je werk!

Samenwerken in de wereld van assetmanagement is noodzakelijk om zoveel mogelijk waarde uit je assets te halen. Assetwaarde staat hier voor alle waarde die je als asseteigenaar wilt realiseren voor jouw organisatie en stakeholders. Denk aan infrastructuur die veilig, beschikbaar, kostenefficiënt en betrouwbaar dient te zijn. Je realiseert bijvoorbeeld meer assetwaarde als de afdeling die de onderhoudsplannen maakt en de afdeling die deze plannen uitvoert, beter samenwerken. Dit houdt onder andere in dat ze samen evalueren wat beter kan en elkaar duidelijk kunnen maken wat ze van elkaar nodig hebben en waarom. Klinkt simpel toch? Maar zo simpel is dit helaas niet in de praktijk.

We zien in de praktijk dat goede samenwerking lastig is door diverse belangen, onduidelijk zicht op de kernoorzaken achter de problemen en gebrek aan borging van goede ideeën. Met de aanpak SAMen (Samenwerken in Asset Management) helpen we als objectieve partij met het creëren van een betere en toekomstbestendige samenwerking. Hoe wij dat doen? Dat lees je hieronder.

DIVERSE BELANGEN

Iedereen herkent vast wel de situatie dat je een onenigheid hebt met een ander en dat je er niet uitkomt. Jij vindt dat de ander iets verkeerd doet, en de ander vindt dat jij iets verkeerd doet. En jullie vinden maar geen oplossing. Dit is een situatie die zich continu op de werkvloer kan voordoen. Het probleem van deze situatie is dat personen verschillende belangen hebben en moeite hebben om de belangen van de ander te begrijpen. En als je dat allebei niet kan, dan kan je nooit op zoek gaan naar de optimale oplossing die aansluit op alle belangen.

In zo’n situatie is het handig om er een mediator bij te halen. Een mediator kan namelijk als objectief persoon helpen met het realiseren van een totaalbeeld van een probleem en samen met de partijen op zoek gaan naar de optimale oplossing voor iedereen. Dit is precies wat Stevin als objectieve partij doet! We doen dit vanuit een holistisch perspectief, namelijk door het systeem van alle partijen en belangen als een geheel te zien en niet als silo’s.

KERNOORZAKEN ONDERSCHEIDEN

Problemen die ontstaan als gevolg van onvoldoende samenwerking hebben vaak onduidelijke oorzaken. Dit leidt er vaak toe dat je de symptomen gaat bestrijden in plaats van de oorzaken. Hierdoor worden de issues maar tijdelijk opgelost en val je daarna weer terug in je oude patroon. Met de systeemaudit gaat Stevin op zoek naar de kernoorzaken van de problemen. We gebruiken systeemdenken, waardoor we alle relevante factoren en belangen meenemen om inzicht te krijgen in het totaalbeeld. En dit doen we samen met alle partijen zodat we een gezamenlijk beeld vormen van de kernoorzaken die de issues veroorzaken. Dit creëert het noodzakelijke inzicht en draagvlak om de samenwerking op de meest effectieve wijze te optimaliseren.

BORGEN VAN OPLOSSINGEN

In veel gevallen merken wij dat er veel goede ideeën zijn voor het verbeteren van samenwerkingen, maar dat deze door gebrek aan opvolging blijven liggen. Dit is zonde, want (helaas) voeren ideeën zichzelf niet uit en voor je het door hebt val je alweer terug in oude patronen. Niet met Stevin! Wij gaan pas weg als we niet meer nodig zijn. We zorgen dat er continu evaluaties plaatsvinden om stil te staan bij de voortgang van de verbeterde samenwerking, om vervolgens weer te kunnen verbeteren. Hierin treden wij in het begin op als facilitator, om de meerwaarde en manier van evalueren te stimuleren. Wij zorgen dat we de organisatie goed achterlaten en de oplossingen doorzetten nadat wij weggaan. Hiermee creëren we niet alleen een verbeterde, maar ook een toekomstbestendige samenwerking.

Ben je benieuwd waarmee wij jou kunnen helpen? Neem dan contact op met Bas van Schie.