Stevin focust zich op advies- en implementatieopdrachten binnen de publieke infrastructuur. Dit betekent dat je de ene keer een advies of visiedocument schrijft en de andere keer organisatieverandering realiseert binnen een team of afdeling. Opdrachten variëren van het verbeterproject op een onderhoudsafdeling tot het opstellen van een strategie hoe er omgegaan kan worden met schaarste van kritieke materialen.

Wat kenmerkend is voor deze projecten is dat wij naast het technische aspect ook de focus hebben op de menselijke kant. Een verandering kent namelijk altijd een harde (documenten, processen en structuren) en een zachte kant (kennis, vaardigheden en gedrag). De combinatie van deze twee is het raakvlak waarop wij opereren.

Hier kan je een overzicht vinden van projecten waar Stevin aan heeft gewerkt.