jort stevin
Consultant

Jort Kuiper

Strive for continuous improvement, instead of perfection

Ik ben altijd op zoek naar verandering die positief bijdraagt aan een organisatie, aan anderen en aan mijzelf. Hierbij maakt het niet uit of het een verbetering is door procesoptimalisatie, door een technische innovatie of dat een gedragsverandering zorgt voor het gewenste effect. Ik haal mijn energie uit het samenbrengen van partijen met verschillende belangen. Hierbij is het helder bepalen van het gezamenlijk einddoel en het benoemen van het gemeenschappelijke belang essentieel. Hiermee wordt iedereen betrokken en wordt men meegenomen in de verandering. Dit combineer ik met een pragmatisch aanpak om tot het maximale resultaat te komen. Naast een technische achtergrond in transportkunde heb ik ook meerdere jaren ervaring in de ICT. Altijd handig in een wereld die steeds sneller digitaliseert. Naast mijn werk ben ik veel op het hockeyveld te vinden en ren ik regelmatig lange afstanden. En als het kan zit ik in de sneeuw.