Jelmo stevin
Consultant

Jelmer van der Weide

I am, because you are

Ik ben een proactieve veranderaar met ervaring in het publieke domein. Een gestructureerde creatieveling, die kansen ziet voor de klant en deze meehelpt te verzilveren. Dit doe ik door analytisch en sensitief te werk te gaan, zodat ik op een heldere wijze waarde kan creëren voor de maatschappij, publieke organisaties en hun projecten. Ik heb na mijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft enkele jaren ervaring opgedaan als adviseur bij het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam en vervolgens Vitens Evides International. Ik ben een kundig adviseur bij complexe vraagstukken en kijk hierbij verder dan alleen de techniek. Door oog te hebben voor mens en techniek kan ik organisaties, programma’s en projecten voorzien van waardevolle inzichten op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Ik houd van pro-activiteit, scherpte en saamhorigheid. Mijn pro-activiteit helpt mij bij het initiëren en organiseren van (sociale) activiteiten. Mijn scherpte draagt bij aan luisteren, analyseren en doorvragen om zo de daadwerkelijke behoeftes helder te verwoorden. Saamhorigheid is volgens mij van belang om als team gezamenlijk meer te kunnen dan de som der individuen. Naast mijn werk ben ik een fervent schaker, non-fictie lezer en avontuurlijke reiziger. Met als motto: zo veel mogelijk van de wereld zien en begrijpen en haar vervolgens beter maken.