Eline stevin
Consultant

Eline van den Ende

Vanuit een maatschappelijke drive en met een passie voor het energiedomein draag ik via scherpe analyses en effectief procesmanagement bij aan een duurzame leefwereld. 

Met mijn nieuwsgierige houding, scherpte en effectieve werkwijze, ben ik in staat om snel tot de kern te komen. Ik voel me thuis in het onbekende en het veranderlijke van transities en ik daag graag uit om buiten de bestaande kaders te denken en te werken. Ik kan ingewikkelde vraagstukken goed structureren en helder communiceren. 

Als expert op het gebied van de ontwikkeling van (publieke) warmtenetten, participatie/ procedurele rechtvaardigheid en systeemdenken, geef ik een nieuwe impuls aan projecten op het snijvlak tussen samenleving, overheid, techniek en ondernemerschap.  

Naast een degelijke technische en financiële kennisbasis, heb ik ervaring met het betrekken van verschillende groepen stakeholders bij ingrijpende transitievraagstukken en het op basis hiervan formuleren van strategie en beleid.

Thuis in Rotterdam ben ik moeder, vrouw, zus, dochter en vriendin. Ik ben een familiemens, houd van knusse gezelligheid, bewegen in de buitenlucht en werken met mijn handen.