Logo Stevin Technology Consultants
RET: via gestroomlijnd´werken voor derden´ proces op weg naar nog hogere reizigerswaardering

RET: via gestroomlijnd´werken voor derden´ proces op weg naar nog hogere reizigerswaardering

De RET (voluit Rotterdamse Electrische Tram)

Is jaarlijks goed voor het vervoeren van ruim 190 miljoen reizigers. Dat doet ze per tram, per bus, per metro en per veerpont (Fast Ferry). En met in totaal meer dan 110 trams, ruim 250 bussen, dik 150 metrotreinen en één veerpont.

Alle tram- en metro-infrastructuur

Naast het vervoer van al deze reizigers is de RET ook verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van alle tram- en metro-infrastructuur waarover en waarlangs dit vervoer zich voltrekt.
Dit gebeurt met name in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het samenwerkingsverband van de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden. Maar het gebeurt ook geregeld in opdracht van externe opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld de Gemeente Rotterdam.

Roberto Balzarelli namens Stevin betrokken bij dit project: ¨In dat laatste geval is sprake van zogeheten ‘werken voor derden’ opdrachten. Deze werden in het verleden op een compleet andere wijze afgehandeld dan de reguliere MRDH projecten. Met vaak alle onduidelijkheid en inefficiëntie, en daarmee al het onbegrip van dien tussen de afdeling beheer en de afdeling projecten.¨

Aangescherpt proces

¨Om te beginnen hebben wij het ‘werken voor derden’ proces nauwgezet in kaart gebracht. Om het vervolgens, na uitvoerige consultatie van tal van betrokkenen binnen de genoemde afdelingen, aan te scherpen. Bovendien zijn voor de vijftig reeds uitgevoerde projecten de inhoudelijke risicopunten geïnventariseerd en gecategoriseerd.¨
Dat alles heeft inmiddels geresulteerd in een zowel met als op de beheer- en de projectorganisatie afgestemd planning- en bekostigingsvoorstel. Waardoor openstaande delta´s gesloten zijn. Daarnaast is het ‘werken voor derden’ proces dusdanig aangescherpt, dat elke kans op terugval in de eerdere onduidelijkheid en inefficiëntie tot absoluut nul is gereduceerd.

Hoogst denkbare reizigerswaardering

Roberto Balzarelli tot slot: ¨Met als eindresultaat dat de RET weer een grote stap heeft gezet op weg naar het volbrengen van haar missie: een tot in de puntjes perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer met de hoogst denkbare reizigerswaardering.¨

Meer informatie?

Meer weten over dit project in het bijzonder en/of over soortgelijke projecten in bredere zin: neem dan contact op met Eren Yildirim, consultant bij Stevin. Dat kan telefonisch of via de mail.

Deel