Spin in het web van duurzame afvalwateroplossingen

Spin in het web van duurzame afvalwateroplossingen

Spin in het web van duurzame afvalwateroplossingen

Bij foodbedrijven speelt zuivering en afvoer van afvalwater een cruciale rol. Het is vaak een behoorlijke kostenpost, het bepaalt mede de grens van het productieproces en daarnaast hebben de bedrijven te maken met regelgeving van Waterschap en gemeente. Aan de andere kant zijn deze (biologische) reststromen ook waardevol inzetbaar, bijvoorbeeld door ze verder te verwerken tot grondstoffen of als input voor een biovergistingsinstallatie.

Deze reststromen duurzaam maar ook financieel haalbaar inzetten is voor een individuele partij meestal niet mogelijk. Voor een aantal partijen samen kan dit echter wél. Het Waterschap Vallei & Veluwe wil graag in samenwerking met de gemeente en een aantal foodbedrijven een duurzame afvalwateroplossing realiseren in de regio Nijkerk. Deze partijen hebben echter allemaal verschillende belangen en specifieke behoeftes en hun focus ligt vaak op het primaire proces. Hierdoor is een succesvolle samenwerking tot stand brengen erg uitdagend. Het Waterschap heeft Stevin gevraagd de verschillende partijen bij elkaar te brengen, een haalbaarheidsstudie uit te voeren en de samenwerking vorm te geven, om zo een haalbare business case te realiseren voor het project én voor alle partijen individueel.