Rijkswaterstaat - Manager Projectbeheersing DBFM project Nieuwe Keersluis Limmel

Rijkswaterstaat - Manager Projectbeheersing DBFM project Nieuwe Keersluis Limmel

Rijkswaterstaat - Manager Projectbeheersing DBFM project Nieuwe Keersluis Limmel

Manager Projectbeheersing Nieuwe Keersluis Limmel “Pionieren op hoog niveau” Het project Nieuwe Keersluis vervangt een bestaande schutsluis door een keersluis. Rijkswaterstaat heeft dit project aanbesteed als een DBFM: Design, Build, Finance & Maintain. Voor het eerst in de wereld is de DBFM-contractvorm toegepast op de natte infrastructuur. Bij deze contractvorm is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de financiering, het ontwerp, het bouwen en uiteindelijk ook voor het uitvoeren van onderhoud (30 jaar) aan de nieuwe keersluis. Rijkswaterstaat betaalt een vergoeding aan de opdrachtnemer gebaseerd op hoe vaak de keersluis beschikbaar is. Daarmee is dit project pionier en levert het leerervaringen op voor andere projecten. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met de complexe financiering en indexering binnen dit contract? Hoe zet je de samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer op voor een langdurige relatie. Ik was al betrokken bij dit project als kwaliteitsmanager en scopebeheerder, echter omdat de Manager Projectbeheersing langdurig uitviel, ben ik gevraagd om deze functie uit te voeren. Daardoor werd ik verantwoordelijk voor de interne verantwoording van het project. Specifiek gaat het dan om de aspecten Kwaliteit, Risico, Financiën, Planning, Capaciteit en Informatie. Hierbij stuurde ik een multidisciplinair team aan. Ik heb deze functie zo’n anderhalf jaar uitgevoerd, tot de oorspronkelijke Manager Projectbeheersing het weer kon overnemen. Door mijn coachende leiderschapsstijl heb ik de prestaties van het team bijzonder sterk ontwikkeld. De opdrachtgevers van het project hebben de projectbeheersing gewaardeerd met een 8,5 waarbij zij geen verbeterpunten noemden. De doorlooptijd van de bouw van de nieuwe keersluis beslaat zo’n tweeënhalfjaar. Op het moment dat ik het project verliet, was de nieuwe keersluis bijna gereed en kon de oude sluis worden gesloopt. Een aantal andere specifieke resultaten die ik heb bereikt zijn: · Invoeren van Visual Management binnen dit project, een lean management tool waarbij informatie visueel wordt gemaakt met als doel betere sturing. · Implementatie van een nieuw documentmanagementsysteem begeleid, inclusief nieuwe werkwijzen voor het gehele projectteam. “Tycho heeft mede door zijn proactieve houding laten zien dat hij snel de zaken zich eigen maakt.” – Jasper Tils, Projectmanager Nieuwe Keersluis Limmel “Tycho toonde goed inzicht in prioriteiten, belangen en bestuurlijke verhoudingen. Daarnaast perfecte aansturing van zijn eigen team.” – Huub Jakobs, Manager Projectbeheersing Nieuwe Keersluis Limmel