Nederlandse Spoorwegen

Terug


MAAK EEN AFSPRAAK


Of je nu een klant bent of interesse hebt om bij Stevin te werken, een kop koffie of een koud biertje doen om kennis te maken kan altijd! Klik hieronder om een afspraak te maken.

Terug


BIERTJE


Bladiebla.

Terug


KOFFIE


Bladiebla.

Nederlandse Spoorwegen

De NS moderniseert de komende jaren haar totale vloot. Een van de 3 belangrijkste nieuw materieel trajecten hiervoor is het InterCity Next Generation (ICNG) programma. Dit programma hanteert de system engineering methode en is zeer structureel en planmatig ingesteld om de harde deadlines, the lessons learned van het Fyra programma en het te besteden budget, resultaatgericht, integer en compliant te managen. Juist in dit programma waren er bruikbare aanvullende specificaties nodig voor de België variant die tijdig in het programma zouden moeten worden opgenomen, voordat er een treinenbouwer werd geselecteerd. Voor deze atypische railklus met een hoog afbreukrisico heeft de NS Stevin gevraagd. Functioneel specificeren van aanvullende klanteisen die bij start ICNG 2 jaar geleden nog niet bekend waren en nu ingebracht moeten worden op een rijdende trein.

Stevin heeft waarde toegevoegd door de strategisch vraag om ICNG materieel ook internationaal inzetbaar te maken ook te beantwoorden met overzichtelijke operationele scenario’s waarop besluitvorming plaats kan vinden. Dit door met een divers team, in een hoog tempo betrokken te raken bij het NSR ICNG programma, NS internationaal en de NMBS. Deze (politieke) stakeholders tevens op frequente basis aan elkaar te koppelen. De technisch communicatieve consultants betrokken bij dit traject hadden ieder een specifieke kennisrol te weten op system engineering, kwaliteit -en risicobeheersing en omgevingsmanagement. Met scherpe vragen, een hoog abstraherend gehalte en met een grote flexibiliteit werd wekelijks op sportieve wijze inzicht gegeven in meest levensvatbare scenario’s. Hierop heeft de stuurgroep nieuw materieel en het MT NS internationaal uiteindelijk kunnen besluiten op een GO van de aanvullende België specificaties.