Logo Stevin Technology Consultants
Pressure cooker Elektrisch Busvervoer

Pressure cooker Elektrisch Busvervoer

Stevin organiseert een pressure cooker om oplossingen te zoeken voor de versnelde invoer van elektrisch busvervoer in de grote nederlandse steden.

Stevin heeft samen met een team van haar consultants en de UVA een pressure cooker georganiseerd. Doel van deze pressure cooker was het vinden van oplossingen om de samenwerking tussen partijen in de OV keten beter te laten samenwerken. De deelnemers kwamen uit de hele keten: netbeheerders, busbedrijven, OV bedrijven, concessieverleners, ministerie, provincies en gemeenten. Zo heeft Stevin in haar rol als verbinder een bijdrage kunnen leveren aan een snellere invoering van elektrisch busvervoer.
Tevens wordt hier ook de start gemaakt met de nederlandse samenewerking ZE2025.

Wilt u hierover meer lezen kijk dan op onze speciale website: https://innovation.stevin.com/

Deel